Meşveret cemaatinden AKP’ye oy avcılığı

Açıklama Türkiye’de düzen siyasetinin dini nasıl kullandığını bir kez daha gözler önüne sererken yakın dönemde Gülen cemaatinden boşalan alanları doldurmak üzere Türkiye siyasetinde ve kadroların devşirilmesinde hangi cemaatlerin ön plana çıkacağını zaman gösterecek.

Meşveret cemaatinden AKP’ye oy avcılığı

Nurcuların bir kolu olan Meşveret cemaati geçmiş seçim dönemlerinde olduğu gibi 1 Kasım seçimlerinde de AKP’yi destekleyeceklerini açıkladı. ‘Bediüzzaman Hazretlerinin talebe ve hizmetkârları’ imzasıyla açıklama yapan Meşveret cemaatinin liderleri Ahmet Aytimur, Abdullah Yeğin ve Hüsnü Bayramoğlu dinsizlere karşı AKP’ye oy verme çağrısı yaptı.

‘Seçim değil, var oluş mücadelesi’ başlığıyla yapılan ortak imzalı açıklamada ‘’Bir vazife i vataniye ve diniyedir ki bize hüsn-ü zan eden kardeşlerimize bir hatırlatma ve mevcud müsbet hükümete de mütecaviz dinsizlere karşı bir yardımdır’’ denildi.

Başta yargı ve emniyet olmak üzere bürokrasi içinde önemli kadrolaşma imkanları yakalayan, uluslararası siyasi bağlantıları ve ekonomik gücüyle AKP döneminde diğer cemaatler içinden sıyrılarak Türkiye siyasetinin şekillenmesinde kritik rol üstlenen Fethullah Gülen cemaatinin tüm bu alanları tutması nedeniyle AKP’li yıllarda ortaya çıkan imkanlardan diğer İslamcı gruplar daha sınırlı yararlandılar.

Gülen cemaatini Nurculuğu deforme etmekle suçlayan Meşveret cemaati, AKP-Gülen kavgasında AKP’yi destekleyen tutum alarak Gülencilerin boşalttığı alanı doldurmaya çalışıyor.

AKP’nin yükseliş dönemindeki gerçek dışı tezlerin yeniden servis edildiği açıklamada, tek parti devrinin eseri olan ve gençliği her türlü dinî hissiyattan uzak bir şekilde yetiştirmeyi hedef alan eğitim politikalarının ıslahına girişildiği, bu cümleden olarak Kur’an, Siyer ve Osmanlıca derslerinin devletin okullarında okutulmaya başlandığı ve gençleri arasında da büyük bir rağbet gördüğü ifade edildi.

Liberallerle atılan ittifakın alametifarikası olan ‘askeri vesayet’in de unutlmadığı açıklamada şöyle denildi: “Yine Üstadımızın fevkalâde ehemmiyet verdiği ve “âlem-i İslâm’ın kalesi ve şanlı ordusu” olarak yad ettiği kahraman ordumuz bazı mihrakların elinde bir darbe âleti olmaktan kurtarılmış ve milletimizin ve âlem-i İslâm’ın nezdindeki o müstesna mevkiine kavuşturulmuştur.”

Yeni dönemde AKP, Gülen cemaatine karşı yanına çekmek istediği İslamcı gruplara imkanlar sunuyor. Yargı, emniyet ve diğer bürokrasi içerisinde Gülencilerin kadrolarıyla birlikte uzun yıllar uyumlu çalışan AKP yolsuzluk operasyonundan sonra bu kadroları tasfiye etmiş ama boşalan kademeleri dolduracak kadroları bulmakta zorlanmıştı.

AKP-Gülen gerilimini bu açıdan fırsata çevirerek AKP’nin sunacağı imkanlardan daha fazla pay kapmaya çalışan farklı geleneklerden gelen cemaatler, Gülen’e karşı AKP’nin yanında saf tutma ve seçimlerde AKP’yi destekleme yarışına girmişlerdi.

Meşveret cemaati bu yarışta bir adım öne çıkmak üzere yayınladığı açıklamada, “Bütün bu mesut ve müjdeli gelişmeleri bir arada mütalâa ettiğimiz zaman, bugünkü idareyi iktidarda muhafaza etmenin vatan, millet, İslâm âlemi ve hattâ insanlığın sulh ve selâmeti açısından ne kadar hayatî bir önem taşıdığı, açıkça ortaya çıkacaktır. İşte bunun içindir ki, yurt içinde ve yurt dışında bütün menfi mihraklar, milletimizin bu mesut istikbale doğru yol alışını durdurmak için ittifak etmişlerdir. Bu sebepten, önümüzdeki seçimlere sıradan bir seçim olarak bakmak mümkün değildir.

Bugünkü mücadele, bu vatan ve millet için çalışanlar ile vatanı parçalamak ve milletimizi ecnebîlere köle yapmak için çalışanlar ve onların şuurlu yahut şuursuz müttefikleri arasında cereyan eden bir mücadeledir.” denildi.

Açıklama Türkiye’de düzen siyasetinin dini nasıl kullandığını bir kez daha gözler önüne sererken yakın dönemde Gülen cemaatinden boşalan alanları doldurmak üzere Türkiye siyasetinde ve kadroların devşirilmesinde hangi cemaatlerin ön plana çıkacağını zaman gösterecek.