Küba Komünist Partisi'nin 7. Kongresi ile ilgili sorularınıza cevaplar

ABD ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatan Küba, 16 ve 19 Nisan tarihleri arasında yapılacak Küba Komünist Partisi’nin 7.Kongresi’ne hazırlanıyor.

Küba Komünist Partisi'nin 7. Kongresi ile ilgili sorularınıza cevaplar

ABD ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatan Küba, 16 ve 19 Nisan tarihleri arasında yapılacak Küba Komünist Partisi’nin 7.Kongresi’ne hazırlanıyor.

Parti tarihinin belki de en önemli kongresi olarak görülen 7.Kongre’ye dair, Küba Komünist Partisi’nin resmi yayın organı olan Granma’da yayınlanan 8 önemli soruyu ve cevaplarını Gazete Manifesto olarak sizlerle paylaşıyoruz.

1. Kongre, 16-19 Nisan tarihleri arasında Havana Kongre Merkezi’nde yapılacak. Oturumlar için neler planlandı? Her şey genel oturumda mı konuşulacak?

Kongre’nin açılış tarihi için, merkezi raporun sunulacağı 16 Nisan tarihi seçildi. Merkezi rapor sunulduktan sonra delegeler komisyonlarda çalışacak ve 17 Nisan’da da bu süreç devam edecek. 18 Nisan günü genel oturum yeniden toplanacak ve komisyon raporlarını tartışacak. Yine 18 Nisan günü Parti Merkez Komitesi adayları tanıtılacak ve oy kullanılacak.

19 Nisan günü ise, yine genel oturum sırasında, seçilen Parti Merkez Komite üyeleri ile beraber Polit Büro üyeleri ve Birinci ve İkinci Parti Sekreteryaları duyurulacak. En son olarakta Kongre’nin kapanış oturumu yapılacak.

2. Toplamda kaç komisyon bulunuyor ve komisyonlar hangi sorunları tartışacak?

Toplamda 4 komisyon bulunuyor. Birinci komisyon Küba’nın sosyo-ekonomik modelinin kavramsallaştırılması üzerine tartışacak.

İkinci komisyon ise 2030 dönemi için ülkenin kalkınma planını, önemli sektörleri ve öncelikleri tartışacak.

Üçüncü komisyon ise 6. Kongre’de kabul edilen ekonomik çerçevelerin uygulanmasını ve önümüzdeki 5 yıl için yeniden güncellenmesini değerlendirecek.

Dördüncü ve son komisyon ise Birinci Parti Kongresi’nde belirlenen ve ulaşılan başarıları ele alacak.

3. Kongreye toplamda kaç davetli katılacak ve bu davetliler nasıl seçildi?

Toplamda 280 davetli bulunuyor. Bu davetlileri seçerken kişisel nedenlerden değil, toplumsal, ekonomik ve ideolojik alanda parti kongresine yapabilecekleri katkılara göre seçtik.

Davetliler arasında Parti kadroları, milletvekilleri, Merkezi Devlet Yönetimi’nden kişiler dışında toplumdan kişiler, savaşçılar, bilimsel araştırmacılar, üniversite profesörleri ve basın kuruluşları da bulunuyor.

4. Delegelerin tamamının Parti üyesi oldukları ve ortalama yaşlarının 48 olduğu belirtiliyor. En yaşlı ve en genç delegeler kimler?

En yaşlı delege 92 yaşında olan, Küba Cumhuriyeti’nin kahramanı ve Parti’nin kurucusu Jose Ramon Fernandez. En genç delege ise 27 yaşında, Guantanamo’dan, halk meclisi başkanı ve milletvekili olan Idaliena Díaz Casamayor.

5. 1.000 delege arasında yalnızca 55 delegenin yaşı 35’den küçük. Bu sayı sizce de az değil mi?

Uzun mücadele yılları ve deneyimleri olan yoldaşların bu etkinlikte yer alması oldukça doğal. 35 yaşın altında 55 delege bulunması, genç olmalarını değil, Parti’ye kişisel olarak koyacakları katkıya dair bir fikir veriyor.

Başka genç delegeler de seçilebilirdi. Tıpkı Parti’yi kuran, Sierra’da, Angola’da, Escambray’da savaşan ve toplum işlerinde çalışan bir çok başka yoldaşın da delege seçilebileceği gibi.

6. Yurtdışında yaşayan binlerce Küba’lı dayanışma mesajları gönderiyor. Yurtdışında olan Parti üyeleri’de delege olarak seçildi mi?

Evet. Brezilya, Haiti, Ekvador, Bolivya ve Venezuela’da uluslararası dayanışma görevini sürdüren 14 parti birimi mevcut.

7. Kadınlar eşit ve diğer ırklardan olan Küba’lılar Kongre’de eşit bir biçimde temsil ediliyor mu?

Delegelerin yüzde 43’ünü kadınlar oluştururken, yüzde 36’sını ise Afrikalı ve diğer ırklardan kişiler oluşturuyor.

8. Bütün ekonomik sektör ve toplum yeterince temsil ediliyor mu?

Parti Kongresi, Küba toplumunun ve üyelerin bütünlüklü bir yansımasıdır. Elbette, Parti birimleri ve komitelerinin yanısıra, belirli sayıda ve çeşitli seviyelerde (merkezi, beledi, havali) Parti kadrosu bulunuyor.

Bunlar dışında işçiler, köylüler, teknisyenler, araştırmacılar, ekonomistler, profesörler ve öğretmenler, sağlık çalışanları, sanatçılar, artistler, entelektüeller ve ordu mensupları mevcut.

6. Kongre’de aldığımız kararların uygulanmasının bir sonucu olarakta, devlet ekonomisi dışında yer alan bazı sektörlerden delegeler de katılacak.