Patronlara olağanüstü kıyaklar yolda

AKP, patronlara olağanüstü düzeyde teşvik sağlamaya hazırlanıyor.

Patronlara olağanüstü kıyaklar yolda

AKP, patronlara olağanüstü düzeyde teşvik sağlamaya hazırlanıyor. Teşvik kapsamına alınan patronlar, yüzde 100 kurumlar vergisi indiriminden yararlanacak, işletme sırasında 10 yıl vergi ödemeyecek, gelir vergisi stopaj teşviği alacak, 49 yıl bedelsiz arsa tahsisinden yararlanacak, 5 yıl istihdam sağlarsa arsayı bedelsiz alacak, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi ödemeyecek.

AKP’nin, patronlara olağanüstü düzeyde sağlayacağı teşvikler Meclis’te bazı eleştirilere de neden oldu. Muhalefet milletvekilleri, yeni teşvik sistemiyle birlikte hükümetin kamu kaynaklarını istediği yatırımcılara istediği gibi akıtacağını, hükümetin yasa çıkarmadan Bakanlar Kurulu kararıyla Meclis’in yetkilerini kullanacağını söylediler.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 70’inci maddeye göre, Bakanlar Kurulu ülkenin mevcut ya da ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılamak, arz güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılığı azaltmak, teknoloji dönüşümünü yapmak gibi gerekçelerle bazı yatırımlara “süper teşvikler” verebilecek.

10 yıl vergi ve sigorta primi yok, 49 yıl bedelsiz arsa tahsisi

Teşvik kapsamına alınacak yatırımcılar, yatırımda yüzde 100 Kurumlar Vergisi indiriminden yararlanacağı gibi işletme sırasında 10 yıl boyunca vergi ödemeyecek, gelir vergisi stopaj teşvikleri alacak, 49 yıl süreyle bedelsiz fabrika arsası tahsisinden yararlanacak, 5 yıl istihdam sağlaması halinde arsayı bedelsiz alabilecek. 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesini ödemeyecek, enerjiyi ve yatırım kredisi faizini 10 yıl süreyle yarı yarıya ödeyebilecek.

Maddeyle çok sayıda teşvikin yanı sıra Bakanlar Kurulu’na mevcut yasalarda yer alan ve yatırımların önünde engel olabileceği düşünülen kısıtlayıcı hükümler konusunda istisnai hükümler getirme yetkisi de veriliyor. Buna göre, örneğin orman ya da tarım arazisi gibi alanların ilgili yasalar yerine Bakanlar Kurulu kararıyla yatırıma açılabileceği ifade ediliyor.

Teşviklere kime gidecek?

Teşvikler düzenlemesine komisyonda muhalefetten sert eleştiri geldi. CHP’li Mehmet Bekaroğlu, şirketlerin çapraz sübvansiyonlarla vergi kaçırma yoluna gidebileceklerini söyledi. Bekaroğlu, kamu mülklerinin yatırımcılara bedelsiz olarak verilerek feda edileceğini, ÇED raporlarının devre dışı bırakılabileceğini belirtirken; CHP’li Aykut Erdoğdu, teşviklerin hangi şirketlerin neye göre verileceğinin belirsiz olduğunu, bunun da suistimallere neden olacağını ifade etti.