Türkiyeli ve İrlandalı Komünistlerden Apple Tepkisi

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Apple Şirketi'ne İrlanda'daki faaliyetleri üzerinden kestiği para cezası sonrasında Mehmet Şimşek'in şirketi Türkiye'ye davet etmesi ile ilgili Türkiyeli ve İrlandalı komünistler açıklama yaptı.

Türkiyeli ve İrlandalı Komünistlerden Apple Tepkisi

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Apple’a İrlanda’daki faaliyetlerinin vergilendirilmesindeki “haksız durum” sebebiyle geçmişe yönelik kestiği 13 milyar Euro’luk vergi cezasının İrlanda tarafından kabul edilmemesinin ve Mehmet Şimşek’in Apple şirketini AB bürokrasisi ile uğraşmayıp Türkiye’ye gelmesi gerektiğini belirtmesinin ardından Türkiye Komünist Hareketi ve İrlanda Komünist Partisi’nden tepki açıklamaları geldi.

Türkiye Komünist Hareketi: Apple’a değil asgari ücrete vergi indirimi

Türkiye Komünist Hareketi’nin Mehmet Şimşek’in Apple’a yaptığı çağrı üzerine yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin işçi düşmanı bir tekele vergi cenneti olarak pazarlanması kabul edilemez” denildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Avrupa Birliği Komisyonu, Amerikan teknoloji tekeli Apple’ın AB kurallarına aykırı vergi indirimi sağlandığı gerekçesiyle İrlanda’ya 13 milyar avro geri ödeme yapmasına karar vermesine üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek imdada yetişti.

Geçmişte Merrill Lynch ve ABD Büyükelçiliği’ne çalışan Şimşek, İrlanda hükümetiyle özel anlaşmalar yaparak hiçbir çalışanı ve gerçek faaliyeti olmayan kağıt üzerinde bir şirket aracılığıyla faaliyet gösteren, karlarını yasadışı yollarla vergilendirmeden ABD’ye götüren ve 2011’de yüzde 0,05 ve 2014’te yüzde 0,005 vergi ödeyen Apple’ı Türkiye davet etti.

AKP’nin Haziran seçimlerinde zorlanmasının en büyük nedeni olan asgari ücrete zam yapılması tartışmalarında sürekli ayak direyen ve yılbaşından beri asgari ücrete ilişkin vergi düzenlemesine izin vermeyen Mehmet Şimşek’in Amerikan tekellerine büyük karlar ve düşük vergi vaat etmekte gecikmemesi şaşırtmıyor.

Ülkemizin, Çin’de çok uzun çalışma saatleri ve çok düşük ücretlerle üretim yaptırılan fabrikalarda intiharları önlemek için ağ gerilmesi gibi işçi düşmanı önlemlerle bilinen bir tekele, vergi cenneti olarak pazarlanması kabul edilemez.

Mehmet Şimşek, Apple’a vergi cenneti vaat etmek yerine mesaisini asgari ücretin daha fazla vergilendirilerek düşmesine neden olacak mevcut yasaların yeniden düzenlemesine harcamalıdır.”

İrlanda Komünist Partisi: Elmanın Çürük Çekirdeği

İrlanda Komünist Partisi, AB’nin Apple’a geçmişe dönük olarak kestiği 13 milyar euroluk cezanın ardından açıklamada bulundu. Açıklamada İrlanda’nın vergi cennetinden de öte bir hale geldiği, ülkenin kemer sıkma politikalarının bedelini halkın değil Apple gibi emperyalist şirketlerin ödemesi gerektiğinin altı çizildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“AB rekabet komisyonunun Apple’ın İrlanda devletine 2003 ve 2014 yılları arasındaki faaliyetlerine 13 milyar Euro vergi cezası ödemesini kararlaştırdı. Bu vergi acilen Ulusal Emeklilik Fonu’na aktarılmalı ve işçilerin gelecekteki emeklilik hakları güvence altına alınmalıdır.

2011 yılında 16 milyar Euro kâr elde eden Apple bunun %0,05’ini yani her 1 milyon euro kar için 500 euro vergi ödedi. 2014’te ise bunun onda biri olan %0,005 yani her 1 milyon euro kar için 50 euro ödedi.

Apple karlarını İrlanda Devleti’ne hiçbir çalışanı bulunmayan ana ofisinden bildiriyor. Yani aslında ana ofis diye bir şeyleri yok.

İrlanda devleti vergiden kaçınan şirketler için vergi cennetinden öte bir hale gelmiştir. Devletin ekonomik ve sosyal politikaları tamamiyle küresel sermaye tekelinin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) %26 oranında artan İrlanda’da bu artışta vergi avantajlarından faydalanan ülkelerin payı yok denecek kadar az. Son araştırmalara göre İrlanda’da yer alan Amerikan şirketlerinin ödediği vergi yalnızca %2.2 ile %6.9 arasında.

İrlanda halkı borç batağına sürüklenirken, İrlanda devleti AB’nin buyruğuyla büyük miktarlarda spekülatif banka borçlarını ve vahşi kemer sıkma politikalarını kabul etti. Buna paralel olarak İrlanda burjuvazisi uluslararası şirketlerle olan karlı anlaşmalarını sürdürüyor.

Avrupa Birliği ne İrlandalı ne de Avrupalı işçi sınıfının dostu değildir. İrlanda burjuvazisi ülkeyi karlı bir ekonomik üsse çevirerek ülkemizi uluslararası tekelci sermayeye bağımlı hale getirmiş, ülkemizde işsizliğe yol açmıştır.”