TKH'den Venezuela Komünist Partisi'ne dayanışma mesajı

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Venezuela Komünist Partisi'ne (PCV) son günlerde yaşanan olaylarla ilgili dayanışma mesajı gönderdi.

TKH'den Venezuela Komünist Partisi'ne dayanışma mesajı

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Venezuela Komünist Partisi’ne (PCV) son günlerde yaşanan olaylarla ilgili dayanışma mesajı gönderdi.

TKH, son dönemde Venezuela’da yaşanan olaylara ve Maduro hükümetinin PCV’nin yasaklanmasına dönük politikaları ile ilgili PCV Merkez Komitesi’ne bir dayanışma mesajı gönderdi.

Mesajın tamamı şu şekilde:

“Sevgili yoldaşlar,

Bugün, Venezuela, emekçi halk ve Bolivarcı devrim sonrasındaki kazanımlarına karşı Venezuela emekçi halkının başarılarını tamamen yok etmeyi hedefleyen çok boyutlu gerici ve karşı devrimci saldırılar yaşıyor. Bu karşı devrimci güçler, bu uğurda, bağımsız ve egemen bir ülke olan Venezuela’ya ABD emperyalizminin müdahalesini isteyen çağrılar dahi yapıyorlar.

Buna karşın, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından yapılan yeni bir yasal düzenlemeyle artık seçimlere katılım kriterleri değişmiş bulunduğunu büyük bir endişeyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu yeni kriterlere göre seçimlere katılmak isteyen herhangi bir politik partinin üye listesinin tamamının CNE’ye bildirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durum Venezuela Komünist Partisi’nin (PCV) kadrolarının güvenliğini tehdit etmekle beraber, 1965 yılında uygulanan bir yasayla Venezuela’da komünist parti örgütlenmesinin yasaklanmasını da hatırlatıyor.

Dünya üzerindeki bütün ilerici güçler, işçi sınıfının iktidarını kuracak olan sınıf eksenli bir politikayı yükseltme görevi ile karşı karşıya. Bu bağlamda Venezuela Komünist Partisi’nin varlığı ve sınıf eksenli politikaları, yalnızca Bolivarcı devrimin kazanımlarını korumak için değil aynı zamanda Venezuela’nın bugün yaşadığı sorunları aşmak ve bölgedeki anti-emperyalist mücadele için de oldukça önemli bir rol oynuyor.

Türkiye Komünist Hareketi, Venezuela Komünist Partisi’nin yasaklanmasına dönük tüm çabaları kınamakta ve Maduro hükümeti ile Venezuela devlet kurumlarını Venezuela’nın bu zor zamanında uyguladıkları politikaları gözden geçirmeye ve yeni seçim yasalarını iptal etmeye çağırmaktadır.  Bolivarcı devrimin yaşadığı sorunların üstesinden gelmesi için tek imkanının sosyalizme doğru bir yol örmekten geçtiğine ve karşı devrimci güçlerle mücadele etmek yerine PCV’nin yasaklanmasına neden olacak herhangi bir adımın durumu Bolivarcı devrim ve Venezuela emekçi halkı için daha kötüleştireceğine inanıyoruz. Venezuela Komünist Partisi’ne Türkiyeli komünistlerin en içten dayanışma duygularını iletiriz.

Yoldaşça selamlarımızla,

Türkiye Komünist Hareketi”