Venezuela Komünist Partisi'nden anti-emperyalist ittifak çağrısı

Venezuela Komünist Partisi ülkelerindeki son gelişmeler ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Venezuela Komünist Partisi'nden anti-emperyalist ittifak çağrısı

Venezuela Komünist Partisi (PCV), Venezuela’daki Bolivarcı iktidara ve başkanı Nicolas Maduro’ya desteği de içeren bir mücadele çağrısına bulundu.

“Venezuela Komünist Partisi’nden halka açık mektup” başlığını taşıyan açıklamada, ülkedeki Amerikancı sağcı muhalefetin şiddet eylemlerine başvurduğu ve Bolivarcı rejimi tehdit ettiği vurgulanarak, yurtsever askerler ve halka ülkeyi bu güçlere bırakmama çağrısı yapıldı.

PCV tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Kuzey Amerika emperyalizminin geliştirdiği istikrarsızlaştırıcı bir planın parçası olarak, aşırı sağ kesimlerin siyasi şiddet eylemleri ile tehdit ediliyor.

Bu plan, bu yüzyılın başında Latin Amerika’da başlayan bağımsızlıkçı rüzgarın ortadan kaldırılmasını, kıta boyunca ABD hegemonyasına boyun eğen bir iktidarların zorla ve şantaj yoluyla kurulmasını ve tüm ilerici adımların geri çevrilmesini amaçlıyor.

Bu vesileyle, oligarşinin ve aşırı sağın aktörleri tarafından halka karşı şiddet eylemlerinin arttırıldığını ifade etmek gerekmektedir.

Halka karşı yapılan şiddet eylemleri hayatı etkilerken, yaşam şartlarının ağırlaşmasına yol açıyor. Tüm bunlarla birlikte son haftalarda çeşitli şehirlerde terörist eylemler de görülmeye başlamıştır.

Bu eylemlerin hepsine ulusal ve uluslararası düzeyde bir medya kampanyası ve kara propaganda eşlik ediyor. Bu propagandanın amacı ülkede kaos ve kargaşa ortamı yaratarak, emperyalizmin eliyle ya da darbe aracılığıyla hükümetin devrilmesinin önünü açmaktır.

Venezuela’daki sağcı muhalefetin ABD emperyalizminin talimatları doğrultusunda ve doğrudan finansmanıyla, şiddet ve kışkırtma eylemlerinde bulunmasının dışında, ordu içerisinde de çeşitli düzeylerdeki subaylar tehdit ve şantaj yoluyla taraf değiştirmeye zorlanmaktadır.

Yurtsever askerleri ve memurları, ulusal egemenliğimizi bu hain teröristlere bırakmamaya ve bağımsızlığımızı ve halkımızın güvenliğini tereddütsüz bir şekilde savunmaya çağırıyoruz.

Venezuela’daki komünistler için, açıktır ki, olan bitenler, sınıf mücadelesinin politik biçimi olan iktidar mücadelesinin güçlenmesi ve keskinleşmesi anlamına gelmektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın tekelci sermayesinin çıkarlarını temsil eden güçler, bu tür hedeflere karşı direnç gösteren toplumsal ve siyasi aktörleri yenerek Venezuela ve tüm Latin Amerika’yı kontrol altına almaya çalışmaktadır.

Ulusal egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve emekçilerin kazanımlarını ortadan kaldırmaya çalışan tehlikeli terörist yükselişe karşı, birleşik, güçlü ve tutarlı bir yanıt verilmesi anti-emperyalist bir ittifakın kurulması gerekmektedir.

Emperyalizmin ve terörist aşırı sağın yenilmesi için halkçı ve yurtsever bir plan geliştirmek gerekiyor. Bunu yapmamak, sorumsuzluk içinde hareket etmek, gerçek kavgayı vermeden kendini teslim etmek olacaktır.

Gerçek devrimciler kendilerini teslim etmezler, başarılı olana kadar birleşirler.

Venezuela Komünist Partisi uzun yıllar boyunca Bolivarcı dönüşüm sürecinin ortak ve birleşik bir ulusal liderlik tarafından yönetilmesine duyulan ihtiyacı ısrarla vurguladı ancak hükümet üzerinde hegemonya kuran küçük burjuvazi bu çağrı ve önerileri yok saydı.

Bu nedenle, mevcut bağlamda, ulusal bağımsızlığımızı emperyalist düşmana ve kuklalara karşı savunmak isteyen tüm siyasi ve toplumsal güçlerin eylem birliği üzerinde ısrar ediyoruz.

Venezuela Komünist Partisi işçi sınıfını, köylülüğü, orta katmanları, yurtsever subayları ve devrimci aydınları ABD’nin emperyalist planlarını bozmak için yan yana gelmeye; hükümetin ve büyük burjuvazinin kontrolünün genişlemesine yol açan küçük burjuvaziye karşı da mücadeleye çağırmaktadır.

Bolivarcı ulus, yalnızca işçi sınıfı öncülüğündeki halkın birliği tarafından savunulabilir ve bu şekilde sosyalizmin gerçek inşasına başlanabilir.

Barış, faşizmi mağlup ederek gelecektir.