Aydınlardan ABD karşıtı mücadele için çağrı

Aydınlar ABD emperyalizminin Türkiye'de AKP işbirlikçiliyle yürüttüğü siyasete karşı "ABD'yi kovalım, bu düzeni değiştirelim!" başlıklı bir çağrı metni yayınlayarak mücadeleye çağırdı.

Aydınlardan ABD karşıtı mücadele için çağrı

AKP ile birlikte Türkiye’de etkisini ve varlığını daha da artıran ABD emperyalizmine karşı “ABD Defol! Bu memleket bizim!” başlığıyla yapılan çağrı açıklamasının ilk imzacıları, emperyalizmle mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

“ABD’yi kovalım” başlıklı yayınlanan imza metni ile emperyalizmin Türkiye siyasetine karşı çıkan aydınlar, emekçilere de “bu düzen değişecek” çağrısı yapıyor. AKP iktidarının pazarlıklarının işbirlikçi bir siyasetin parçası olduğunu belirten aydınlar, buna karşı yurtseverleri, ilericileri, emekçileri büyük bir mücadeleye çağırıyor.

Yazar, akademisyen, siyasetçi, iktisatçı, sendikacı, demokratik kitle örgütü, gazeteci, müzisyen kimlikleriyle kamuoyunda bilinen çok sayıda aydının çağrısıyla yayınlanan imza kampanyasında emperyalizmle tüm siyasi ve iktisadi ilişkilerin sona erdirilmesi çağrısı yapılıyor:

ABD’yi kovalım, bu düzeni değiştirelim!

ABD emperyalizmine ve AKP işbirlikçiliğine hayır!

Ülkemiz, ABD emperyalizminin siyasi ve iktisadi alanda uyguladığı yaptırım ve müdahalelerin sonuçlarıyla karşı karşıya olduğu bir süreçten geçmektedir.

Bu süreç esas olarak sermaye düzeni ile ülkenin sermaye sınıfı ve onun işbirlikçi ve gerici sağ iktidarlarının eliyle adım adım emperyalizme bağımlı hale getirilmesinin ürünüdür. 

Emperyalizmin çıkarları ile sermaye sınıfının çıkarları ortaktır. AKP, 16 yıl boyunca bu çıkar ortaklılığının organizatörlüğünü üstlenmiştir. 

Dün işbirlikçiler eliyle emperyalizmin ileri karakolu olan ülkemiz, bugün ABD emperyalizminin müdahalelerine açık hale getirilmiştir.

Bu ülkenin gerçek sahiplerine yani milyonlarca emekçiye, yurtsevere, ilericiye sesleniyoruz ve diyoruz ki;

Ülkemiz emperyalizme, ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel olarak bağımlı bir ülkedir.

Ülkemiz ABD emperyalizminden kurtulmalıdır.

Üsleriyle, sermayesiyle ABD emperyalizmine hayır diyelim!

Kurtuluş için, NATO’dan çıkılmalı, ABD’nin bütün askeri üsleri kapatılmalı, yapılan bütün gizli anlaşmalar iptal edilmeli, emperyalist sömürünün bütün iktisadi mekanizmaları dağıtılmalı, ülkemizin bütün stratejik ekonomik ve altyapı kurumları devletleştirilmeli, bağımsız bir Türkiye inşa edilmelidir.

İLK İMZACILAR

Abdurrahman Bayramoğlu- Avukat

Adnan Serdaroğlu- Birleşik Metal- İş Sendikası Başkanı

Ali Cancı- Sosyal- İş Sendikası Eski Başkanı

Ali Kuş- Avukat

Ali Öztutan – İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı

Atilla Özsever- Gazeteci, Akademisyen

Aysel Tekerek – Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı

Aytaç Ural – Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bergama Şube Başkanı

Barış Terkoğlu – Yazar, Gazeteci

Candan Badem- Akademisyen

Cengiz Kılçer- Şair

Deniz Hakyemez- Yazar, Akademisyen

Ender Helvacıoğlu – Yazar, Yayıncı

Engin Ayça- Sinema Yönetmeni

Fatih Yaşlı – Yazar, Akademisyen

Gülsen Tuncer- Tiyatro ve Sinema Sanatçısı

Hasan Sivri- Gazeteci

Hatice Hatipoğlu- Avukat

İlke Kızmaz- Müzisyen, Akademisyen

İzge Günal – Akademisyen

İzzettin Önder – Akademisyen

Mehmet Korkmaz- DİSK Genel- İş 2 No’lu Eski Şube Başkanı

Merdan Yanardağ- Yazar, Gazeteci

Metin Ebetürk- Sosyal- İş Sendikası Başkanı

Mustafa Karadağ- Hukukçu, Yargıçlar Sendikası Eski Başkanı

Mustafa Köz- Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı, Şair

Münevver Kısacık- Ressam

Nalan Mahsereci- Yazar, Yayıncı

Nihat Benca-  Tekstil  İşçileri Sendikası Gaziantep Bölge Temsilcisi

Orkun Saip Durmaz- Akademisyen

Osman Öztürk- Tıp Doktoru

Özgür Eryılmaz- Avukat

Özkan Atar- Birleşik Metal İş Sendikası Genel Sekreteri

Rıfat Okçabol – Akademisyen

Sabri Kaplan- Tümka-İş Sendikası Eski Başkanı

Sadık Usta – Yazar

Semiha Özalp Günal- Akademisyen

Songül Tunçdemir- PSKD Kartal Şube Başkanı

Şenol Çarık- Gazeteci, Yazar

Tamer Akgökçe- Hukukçu

Umut Kuruç – İlerici Kadınlar Derneği Başkanı