18 Nisan 1955: Albert Einstein hayatını kaybetti

"1933 yılında, Almanya’da faşist Nazi Partisi’nin hükümet olması sonucunda vatanından ayrılarak ABD’ye yerleşti. Ölene kadar burada yaşadı."

18 Nisan 1955: Albert Einstein hayatını kaybetti

Albert Einstein 14 Mart 1879’da Almanya’nın Ulm kasabasında dünyaya geldi. Çocukluğunu Münih’te yaşayan Einstein, lise ve üniversite eğitimini İsviçre’de bitirdi. Bir dönem istediği gibi üniversite ortamında iş bulamadığından, bir patent bürosunda müfettiş olarak görev yaptı.

1905 yılında ilk kez fizikte ses getirecek olan dört yazı yayınladı. Dokuz yıl sonra ise Max Planck’ın ısrarı üzerine Almanya’ya dönerek çalışmalarını burada sürdürdü. 1921 yılında fotoelektrik etkiyle ilgili çalışmalarından dolayı Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı. 1933 yılında, Almanya’da faşist Nazi Partisi’nin hükümet olması sonucunda vatanından ayrılarak ABD’ye yerleşti. Ölene kadar burada yaşadı.

Einstein, özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile iki yüzyıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır. Teoride matematik hesaplama ve denklemlerle geliştirdiği kuramlar, ileri ki zamanlarda deneysel olarak çok defa doğrulanmıştır.

E= mc2 denklemiyle formülleştirdiği kütle-enerji eşdeğerliği, yıldızların nasıl enerji oluşturduğuna açıklama getirmenin yanı sıra, nükleer teknolojinin de gelişimini hızlandırmıştır. Fotoelektrik etki ve Brown hareketine getirdiği matematiksel açıklamalar, modern fiziğe diğer katkıları arasındadır.

Yaşamının neredeyse tamamında bütün kuramları birleştiren bir ‘birleşik alan kuramı’ yaratmaya çalışarak geçirmişse de bu alanda başarıya ulaşamamıştır. Einstein kuantum mekaniğinin bazı sonuçlarına, özellikle ‘belirsizlik ilkesine’ oldukça kuşkucu yaklaşmış fakat bu yaklaşımlar sonraları akademik çevrelerce benimsenmiştir.