Emperyalist Müdahaleler

Emperyalist Müdahaleler

04-02-2018 10:16

PUSULA | Emperyalist Müdahaleler

Son olarak İran’daki kitlesel hareketler üzerinden yaşanan tartışmalarda, emperyalizm ve onun müdahalelerine karşı mücadele yerine, bunlara sonuçları itibariyle teslim olan anlayışların öne çıkması dikkat çekici sayılmalı.

Emperyalizm, her fırsat bulduğunda pazarları yeniden ve yeniden paylaşma, bu arada egemenliğini perçinlemek için dünyanın her yerinde bağımlı ve sömürülen ülkelere açık veya örtülü müdahalelerde bulunuyor. Yine, dünyanın her yerinde karşısında başta komünistler olmak üzere emekçi halkların mücadelesi dikiliyor.

PUSULA’da bu haftadan itibaren üç ayrı dosyada; kontrgerilla faaliyetlerinden askeri darbelere, istihbarat operasyonlarından kitle hareketlerine, geniş bir yelpazeye yayılan bu müdahalelerin genel özelliklerini ve bunlara karşı verilen mücadeleleri somut örnekleriyle ele alıyoruz.

İyi okumalar…