Sınıf 'tavrını' gösteriyor: Sınıf Tavrı 'yeter söz işçinin' diyor

İki yıl önce kuruluş kurultayı ile yola çıkan Sınıf Tavrı, kriz koşullarında işçi sınıfı hareketinin ihtiyacından yola çıkarak öncü işçileri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Sınıf 'tavrını' gösteriyor: Sınıf Tavrı 'yeter söz işçinin' diyor

İki yıl önce kuruluş kurultayı ile yola çıkan Sınıf Tavrı, kriz koşullarında işçi sınıfı hareketinin ihtiyacından yola çıkarak öncü işçileri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Bakan Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Program ile AKP’nin krizle mücadele stratejisini emekçilerin karşısına diktiği gözlemlendi. Üç yıllık bir programla sermayenin kârları korunmaya çalışılırken, bu kârların korunması için sermayenin emekçilere dönük saldırganlığının da artacağı sinyali verildi.

Kriz koşulları altında yaygın işsizlik, hak gasplarının yaygınlaşması, ücret kayıpları beklenirken, bu duruma karşı net bir itiraz yükseliyor. Sınıf Tavrı tarafından yapılan çağrıda “yeter söz işçinin” denildi. İki yıl önce kuruluş kurultayı ile yola çıkan Sınıf Tavrı, kriz koşullarında işçi sınıfı hareketinin ihtiyacından yola çıkarak öncü işçileri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Cam, metal, inşaat, turizm, petro kimya ve pek çok sektörden işçiler yan yana geliyor

Şantiyelerde direnen inşaat işçileri, fabrikalarında MESS’e karşı grev örgütleyen metal işçileri, sarı sendika ve patron tahakkümüne karşı çıkan cam işçileri, otellerde, kafe ve barlarda sömürünün odağı haline gelmiş turizm işçileri ve diğer pek çok sektörden öncü işçinin kurultayda yan yana gelmesi bekleniyor. Bununla beraber, işçi sınıfı mücadelesine destek veren akademisyen, sendika uzmanı, iktisatçı, gazeteci, doktor ve mühendisler de kurultayda bulunacaklar. “Sınıf sendikacılığı” ilkelerini başa yazmış mücadeleci sendikaların unsurlarının da kurultaya destek vermesi bekleniyor.

Kurultayda pek çok sektörden öncü işçinin yanı sıra direnişteki işçiler de yan yana gelecek. Farklı sektörlerde devam eden direnişlerle teması devam eden kurultay hazırlık komitesi, kurultaylarında direnişteki işçilerin de bulunmasını istediklerini belirtti.

Sınıf Tavrı yeni bir soluk olmak için geliyor

Sınıf Tavrı, ekonomik mücadele alanına sıkışmış, sermayenin kuşatıcılığı altında örgütsüzleşmiş, bölünmüş işçi sınıfı mücadelesinde kendini yeni bir soluk olarak tanımlıyor. Sınıf Tavrı, ayrı bir sendikal örgütlenme olmayı hedeflemediğini duyururken, sınıf sendikacılığı ilkelerini sendikal mücadele de önemli bir yer edinmek için çalıştığını duyurmuştu.

İçinde sendika, dernek, birlik, kulüp vb. örgütlenme biçimlerini de barındıran Sınıf Tavrı, hepsi bir yana işçi sınıfının birliğini kurmayı amaçlıyor. “İnsanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen” sloganı ile kurulan Sınıf Tavrı, ekonomik mücadele zemini ile kendini sınırlamıyor. Politik bir eksende işçilerin örgütlenmesi gerektiğini belirten Sınıf Tavrı, ciddi bir mücadele örgütü haline gelmeyi hedefliyor.

Kurultay 28 Ekim’de

Bu çerçevede yan yana gelen kurultay çağrıcıları, Türkiye işçi sınıfının önemli bir birikimini yan yana getireceklerini düşünüyor. Kriz koşullarının sertleştiği koşullarda ciddi bir mücadele örgütü haline gelmeyi amaçlayan Sınıf Tavrı, kurultay sonrasında işyeri komiteleri aracılığıyla sınıfın bölünmüşlüğünü ortadan kaldırmak istiyor. Farklı sektörlerden yan yana gelecek işçilerin kurultayı 28 Ekim Pazar günü İstanbul’da Birleşik Metal Sendikası Genel Merkezi’nde buluşacak.