Cengiz Kılçer yazdı: Sanat piyasası, Cemiyet hayatı ve İşçi sınıfı

Sanat piyasası için milyonlarca lira değerinde eser üreten milyonlarca lira kazanan sanatı da sanatçıyı da yüceltmenin kutsamanın bir anlamı var mı? Ayrıca sanat piyasası ve sanat çevresindeki “sanat tüccarlarını, küratörleri, eleştirmenleri, koleksiyonerleri, sponsorları, spekülatörleri ve sanatın artıklarıyla beslenen ne kadar sosyetik, züppe, beleşçi, sahtekâr varsa hepsi, bütün o asalak takımını” unutmamak gerek.

Cengiz Kılçer yazdı: Sanat piyasası, Cemiyet hayatı ve İşçi sınıfı

Cengiz Kılçer, ‘sanat piyasası’nı burjuva sınıfı ve işçi sınıfı için kıyasladı.

Sanatla burjuvazinin ilişkisini nüktedan bir biçimde ele alan Kılçer, bu piyasanın çarpıcı rakamlarını da okurlarıyla paylaşıyor.

Kılçer yazısında, iki sınıfın, iki ayrı raporuna mercek tutuyor. İlki, ‘Cemiyet’ tabir edilen burjuva sınıfına dair FORBES Dergisi’nin Şubat 2019 Sanat Raporu; bir diğeri ise sanatla bağı çok az olan Türkiye emekçi sınıfına dair, DİSK-AR’ın “Krizde Emeğin Durumu Ekonomik Krizin İşçi Sınıfına ve Çalışma Yaşamına Etkileri Araştırması” raporu…

Cengiz Kılçer’in “Sanat piyasası, Cemiyet hayatı ve İşçi sınıfı” başlıklı yazısını buradan okuyabilirsiniz.