“Emek, umut, memleket” için üretecekler!

Türkiye’nin dört yanındaki okullarda gericiliğe ve piyasacılığa karşı örgütlenen Sosyalist Liseliler, lise öğrencilerini "Emek, umut, memleket için Liseliler Üretiyor!" yarışmasına katılmaya çağırdı.

“Emek, umut, memleket” için üretecekler!

2000’li yıllarla birlikte memlekette yaşanan dönüşüm bir dizi alanda kendini hissettirerek devam ediyor. Gençlik de bu dönüşümden nasibini almış durumda. Eğitimdeki gerici ve piyasacı dönüşüm liseli gençliğin bilimsel düşünceden uzak bir şekilde büyümesine sebep oluyor. Neden sonuç ilişkisi kuramayan, toplumun çıkarını gözetmeyen bir nesil yetiştirme çabası ise bütün bu sürecin temelinde yatıyor.

Bu kötü tabloya rağmen, liselerde eşitlik, özgürlük, bilimsel ve laik eğitim için mücadele yürüten liseliler de var. Liseliler AKP’nin gençliğin üretimle, sanatla, siyasetle, bilimle bağını keserek kötürümleştirdiğini söylüyor. Bunu ortadan kaldırmanın ise üretimden ve mücadeleden geçtiğini bilerek liseli gençliği üretime çağırıyorlar.

4 yılı aşkın süredir liselerde mücadele yürüten Sosyalist Liseliler, yaptığı açıklamayla liselileri “Emek, umut, memleket için liseliler üretiyor!” yarışmasına katılmaya davet etti.

Şiir, öykü, fotoğraf ve karikatür alanında düzenlenecek yarışmanın açıklaması ise şu şekilde:

“Emek, umut, memleket” için liseliler üretiyor!

 Eğitimin bir sektör hâline getirildiği, bilimsel eğitimin şehir efsanesi olduğu bir dönemde, bizler liselerimizde “eğitim” görüyoruz. Düzenin bizi kendi isteğine göre şekilden şekle sokabileceğini düşündüğü bir dönemde, liselerde düzene karşı, geleceğimiz için, bilimsel ve parasız eğitim gibi haklarımız için mücadele ediyoruz.

 İktidar, liselerimizdeki ilerici, aydın hocaları tasfiye etmiş, müfredatın içeriğini bilimsellikten uzak bir noktaya düşecek şekilde tekrar düzenlemiş, okullarımızın içerisinde gerici vakıfların, faşist yapılanmaların çalışmalarının önünü açmıştır.

 Bu tablonun amacı ise bilimden, sanattan koparılmış, apolitikleştirilmiş, memleket gündemlerinden uzak, sürü psikolojisi ile hareket ettirilebilen bir gençlik modelidir.

 Liseliler bu tablonun parçası olmayacaktır.

 Ülkemizin üzerinde bulunan karabulutları kalemleriyle, fırçalarıyla, mücadeleleriyle dağıtacaktır.

 Umut için üretiyoruz. Çünkü usta şair Nazım’ın da dediği gibi “umut insanda” biliyoruz!

 Emek için üretiyoruz, emekle, alın teriyle üretiyoruz. İnsanı insan yapan üretmesidir, biliyoruz. Biz de, yaşananlara dair çözümlerimizi şiirle, öyküyle, çektiğimiz fotoğrafla ifade etmek istiyoruz. 

 Memleket için üretiyoruz. Memleketin bütün güzelliklerinin yağmalandığını görüyoruz. Memleketin geleceği olan bizlerin mirasının yağmalanmasına göz yummuyoruz.

 Sosyalist Liseliler olarak bütün sıra arkadaşlarımızı “Emek, umut, memleket” için Liseliler Üretiyor! yarışmasına katılmaya çağırıyoruz.

 Gelin karanlığın, sömürünün karşısına dikilelim.

 Aydınlık Türkiye’nin tuğlalarını şimdiden şekillendirelim.

 (“Emek, umut, memleket” için liseliler üretiyor yarışmamızın katılım kuralları önümüzde ki günlerde duyurulacaktır. Yarışma, şiir, öykü, fotoğraf ve karikatür dallarında düzenlenecektir.)

 Sosyalist Liseliler

https://twitter.com/SosyalistLise/status/1116363757343641601