Emeklilik fonlarından Hazine’ye borç verilecek

SPK'nın yaptığı düzenlemeyle birlikte emeklilik fonlarından Hazine'ye 2,5 milyar lira borç verilecek.

Emeklilik fonlarından Hazine’ye borç verilecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik fonlarında ve standart para piyasası fonlarına alınacak varlıklara ilişkin yenileme yaptı.

Diken’de yer alan haberde; düzenlemeye göre 31 Temmuz itibariyle para piyasası fonlarının yüzde 25’i devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yönlendirilecek. SPK’nın dün açıkladığı ilke kararına göre Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in, Para Piyasası ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonlarına İlişkin Esaslar başlıklı bölümüne ikinci fıkra olarak şu ifade eklendi: “Para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25’i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.”

Para piyasası likit fonlarında büyük bölümü repo piyasasında bulunan yaklaşık 10.5 milyar lira birikimin yüzde 25’ine denk gelen yaklaşık 2.5 milyar liranın temmuz sonu itibarıyla DİBS’e aktarılması gerekecek.

SPK tarafından yapılan bir başka değişiklik ise emeklilik fonlarının ‘Standart Fonlara İlişkin Esaslar’ başlıklı bölümünde yapıldı.

Yapılan düzenleme ile standart fonlarda ‘asgari yüzde 10’u, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda’ değerlendirilecek. SPK düzenlemesine göre bu fonda azami yüzde 30 ise özel sektör tahvillerinde değerlendirilecek.

SPK açıklamasında ayrıca yapılan değişiklikler ile getirilen ‘yeni portföy sınırlamalarına 31 Temmuz itibariyle uyum sağlanmasına karar verildi’ denildi.