Erdoğan imzaladı: 'Dost' devletlere anlaşmasız para, silah ve mühimmat yardımı

Erdoğan imzalı kararda, 'dost' veya 'müttefik' ülkelere yapılacak yardımlar için gönderilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsi açıklandı.

Erdoğan imzaladı: 'Dost' devletlere anlaşmasız para, silah ve mühimmat yardımı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan kararda “dost” veya “müttefik” olarak nitelenen devletlere yapılacak yardımların limiti ve içeriğine ilişkin maddeler yer aldı.

Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 3212 sayılı Kanun kapsamında 2020 yılında anlaşma akdedilmeksizin “dost” veya “müttefik” devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 20 milyon lira olarak belirlendi.

Karar kapsamında sözkonusu devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin listesinde 37 madde yer aldı.

Söz konusu listede anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetler arasında şunlar yer aldı:

 • Silah ve mühimmat,
 • yiyecek ve içecek malzemeleri,
 • askeri giyim kuşam ve kumaş,
 • iplik vb. tekstil malzemeleri,
 • kişisel teçhizat malzemeleri (sırt çantası, mühimmat yeleği, kompozit başlık, matara, hedik, kayak takımı vb. malzemelerden 5201 sayılı Kanun kapsamında kontrole tabi olmayan),
 • üzerine silah monte edilemeyecek nitelikte olan araçlar (binek otomobil, hizmet ve yük aracı, ambulans vb.) ile bunlara ait ihtiyaç fazlası yedek parçalar,
 • ilaç, ilaç hammaddesi ve tıbbi sarf malzemeleri (yeşil reçete ile satılanlar hariç), sağlık cihazları, ekipmanları ve bunlara ait yedek parça,
 • bando malzemeleri, canlı hayvan (at, köpek vb.) ile bunlara ait yiyecek ve bakım malzemesi, ofis ve kırtasiye malzemeleri, döşeme ve demirbaş malzemeleri, spor malzemeleri ve spor salonu donanımları (koşu bandı, kondisyon bisikleti vb.),
 • temizlik sarf malzemeleri, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve sarf malzemeleri, televizyon, barko cihazı, telefon (kriptosuz),
 • belgegeçer cihazı ve fotokopi makinesi ile bunlara ait yedek parçalar,
 • eğitim ve eğitim yardımcı malzemeleri,
 • dikimevinde kullanılabilecek tekstil makinaları ve yedek parçaları,
 • resmi olmayan askeri yayınlar, kitap, dergi ve broşür,
 • mutfaklarda kullanılan makine, teçhizat ve bunlara ait yedek parçalar, tabak, bardak, sürahi gibi, krom çelik, cam, porselen vb. sofra malzemeleri,
 • komple jeneratör ve yedek parçaları,
 • tarihi değeri olmayan ve sergilenmek üzere talep edilen her türlü giyim kuşam malzemesi, teçhizat, kılıç ve mec,
 • kağıt üzerine basılan ve sayısal ortamlarda bulunan harita (gizlilik dereceli olanlar hariç),
 • arama, kurtarma maksadıyla kullanılan teknik ekipman ve malzemeler,
 • akaryakıt (tatbikat, görev veya ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen veya acil durumlarda, yabancı ülkelere ait kara, deniz ve hava taşıtlarına verilmek üzere) ve yakacak, hava meydanı/liman kolaylık hizmetleri, gazlar (oksijen, asetilen vb.),
 • botlar (plastik, şişme, fleksiglas, ahşap, metal vb.),
 • boya ve kimyevi malzeme (patlayıcı madde hariç),
 • deniz taşıtlarına (motorlu/motorsuz) ve hava taşıtlarına (uçak, helikopter, İHA vb.) ait yedek parçalar,
 • seyrüsefer (deniz/hava) cihazları, ekipmanları ve bunlara ait yedek parçalar,
 • sergi amaçlı ve eğitim yardımcısı olarak kullanılmak üzere talep edilen, gayri askeri hale getirilmiş, faal olarak kullanılmayacak olan her türlü kara, deniz ve hava aracı ve destek teçhizatı ile bunların sergilenmesinde eğitim yardımcısı olarak kullanılmasında ihtiyaç duyulacak yedek parçalar,
 • danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri, mayınlı sahaların/tarlaların keşfi ve temizlenmesi, patlayıcı maddelerin şüpheli cisimlerin keşfi ve zararsız hale getirilmesi maksadıyla uzman ekip ve malzeme desteği sağlanması,
 • insansız hava araçları, dron ve dronsavarlar, hizmet dışına ayrılmış durumundaki gemiler ve platformlar ile afet ve acil durumlarda ulaştırma hizmeti,
 • arama kurtarma ve kirim kurtarma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin ulaştırma hizmeti, hibe edilen malzemelerin ulaştırma hizmeti,
 • tatbikat ve eğitim görecek yabancı askeri personelin taşınmasına yönelik ulaştırma hizmeti.
 • Kararda, listede bulunan malzeme ve hizmetlerin hibe işlemlerinin Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün alınmasının ardından yapılacağı belirtildi.