H. Murat Yurttaş yazdı: Aynı gemide miydik?

Ama adında “komünist” sözcüğünü taşıyanların seçim sonuçlarına dair hakemlik yapmaya kalkışmasına, iki düzen partisinin veya bir başka deyişle sermaye sınıfının bu düzen partilerinde temsil olunan farklı bölmelerinin arasındaki çekişmeye “halkın siyaset yapma hakkının tamamen elinden alınması gibi bir adıma ramak kaldı” korkusuyla yaklaşmasına, bir düzen partisinin inşaat patronu adayı adına süregelen mazbata kampanyasına katılmasına, adını söylemekten çekindikleri CHP’nin tavrına bakarak ne anlama geldiği belli olmayan şekilde “sorumluluk ve kararlılıkla hareket edeceğini” ilan etmesine bir çift sözümüz olmalıdır.

H. Murat Yurttaş yazdı: Aynı gemide miydik?

H. Murat Yurttaş, siyaset sahnesinde çokça kullanılan bir betimleme olan ‘aynı gemideyiz’ ya da tersinden ‘aynı gemide değiliz’ söylemlerine 31 Mart yerel seçimleri özelinde mercek tutuyor.

Sağ’ın sağ ile yarıştığı seçimlerin meşruiyet sorununa değinen Yurttaş, 15 gündür çözülemeyen İstanbul düğümünün sol siyasette de yarattığı kafa karışıklığına değiniyor.

İstanbul’daki sonuçların AKP’nin adayının mı CHP’nin adayının lehine mi sonuçlanması gerektiği konusunda ‘hakemliğe’ soyunan sosyalist siyasete dair Yurttaş, “Ama adında “komünist” sözcüğünü taşıyanların seçim sonuçlarına dair hakemlik yapmaya kalkışmasına, iki düzen partisinin veya bir başka deyişle sermaye sınıfının bu düzen partilerinde temsil olunan farklı bölmelerinin arasındaki çekişmeye “halkın siyaset yapma hakkının tamamen elinden alınması gibi bir adıma ramak kaldı” korkusuyla yaklaşmasına, bir düzen partisinin inşaat patronu adayı adına süregelen mazbata kampanyasına katılmasına, adını söylemekten çekindikleri CHP’nin tavrına bakarak ne anlama geldiği belli olmayan şekilde “sorumluluk ve kararlılıkla hareket edeceğini” ilan etmesine bir çift sözümüz olmalıdır.” satırlarını kaleme aldı.

H. Murat Yurttaş’ın “Aynı gemide miydik?” başlıklı yazısını buradan okuyabilirsiniz.