Kaz Dağları'nda bilirkişi raporunda şaibeli imza

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Kaz Dağları’nda yapılan maden arama çalışmalarıyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Karaca, projeye onay veren bilirkişi heyetindeki Prof. Dr. Turan Karadeniz’in imzasının, daha önceki benzer raporlarda yer alan imzalarıyla örtüşmediğini, raporun şaibeli olduğunu öne sürdü.

Kaz Dağları'nda bilirkişi raporunda şaibeli imza

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Kaz Dağları’ndaki altın madeni projesiyle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Karaca, projenin iptali için açılan davada, mahkemenin verdiği ret kararını dayandırdığı bilirkişi raporunda şaibe olduğunu iddia etti.

Raporda imzası bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz’in imzasının daha önce başka raporlarda attığı imzalarla örtüşmediğini öne süren Karaca’nın açıklamaları şöyle:

“KARADENİZ, BİRÇOK ÇEVRE DAVASINDA BİLİRKİŞİ”

Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi için verilen 02.08.2013 tarihli ve 3117 sayılı ÇED olumlu kararı hakkında Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından dava açıldı. Çanakkale İdare Mahkemesi’nde 07.02.2019’da davanın reddine karar verildi. Çanakkale Belediyesi’nin temyiz talebi ise, Danıştay 6’ncı Dairesi’nin 19.06.2019 tarihli kararı ile reddedildi. Çanakkale İdare Mahkemesinin 07.02.2019 tarihli davanın reddine dair kararında, dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dayanak gösterilmiş. Bahse konu bilirkişi raporunu hazırlayan heyet içerisinde yer alan ve bilirkişi raporunda imzası bulunan Prof. Dr. Turan Karadeniz (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi) daha önce de birçok çevre davasında bilirkişilik yapmış bir isim.

“CERATTEPE RAPORUNDA DA İMZASI VAR”

Prof. Dr. Turan Karadeniz Çanakkale Karabiga’daki termik santral projeleri davaları, Artvin Cerattepe davasında da bilirkişilik yapmıştır. Karadeniz’in hazırladığı başka bilirkişi raporlarında yer alan imzaları ile Kirazlı Madeni davasında hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan imzasını kamuoyunun takdirlerine sunmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. Her üç imza karşılaştırıldığında; Prof. Dr. Turan Karadeniz’in Kirazlı Madeni dava dosyasına sunulan bilirkişi raporundaki imzasının daha önce hazırladığı diğer raporlardaki imzaları ile uyuşmadığı gözle görülür bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

“ŞÜPHE GİDERİLMELİ”

Bu imza uyuşmazlığı; Çanakkale İdare Mahkemesi’nin Kirazlı Maden projesi ile ilgili ÇED davasının reddine karar verirken esas aldığı bilirkişi raporu hakkında şaibe doğurmaktadır. Bu bilirkişi raporunun kim tarafından hazırlandığı, kim tarafından imzalandığı konusunda tek bir şüphenin dahi olması hak hukuk ve adaletin tesisinde ciddi yaralar açmaktadır. Binlerce yurttaşımızla birlikte Çanakkale’de verdiğimiz mücadelenin hukuk mücadelesiyle devam edeceğinin bilinmesini istiyoruz. Kimsenin bu ülkenin insanına, doğasına, varlıklarına hukuk dışı girişimlerle müdahale etmeye hakkı olmadığını hatırlatmak istiyoruz. Şaibe görülen ve altın madeni ile ilgili hukuki süreci doğrudan etkileyen bu imzaları kamuoyunun gözü, kulağı ve vicdanına teslim ediyoruz.