Sendika düşmanı Erişim Çağrı Merkezi, Eskişehir'de de protesto edildi

Tez-Koop-İş Sendikası, sendikalaşma haklarını kullanan işçileri işten atmakla tehdit edip baskı uygulayan Erişim Çağrı Merkezi'ni Eskişehir'de düzenlediği basın açıklaması ile protesto etti.

Sendika düşmanı Erişim Çağrı Merkezi, Eskişehir'de de protesto edildi

Türkiye İş Bankası iştirakı Erişim Çağrı Merkezi’nin sürdürülen sendikal örgütlenme çalışmalarının engellenmesi, işçiler tarafından Eskişehir’de de basın açıklaması ile protesto edildi.

Eskişehir’de Erişim Çağrı Merkezi’nin önünde bir araya gelen Tez-Koop-İş Sendikası üyesi işçiler adına açıklamayı Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar yaptı.

Erişim Çağrı Merkezi yöneticilerinin işçileri tehditle sendikadan istifaya zorladığını ve birçok çalışanın işten çıkarılmak istendiğine dikkat çeken Duyar, baskılarının bununla da sınırlı kalmadığını dile getirip sendika tarafından dağıtımı yapılan “Çağrı Merkezinde Çalışmak” adlı kitabın yöneticiler tarafından toplatılmaya başlandığını açıkladı.

Uyar, “Bu tür kitap toplatma uygulamaları 12 Mart 1971 ara dönem yönetimi ile 12 Eylül 1980 askeri darbe dönemini hatırlatan uygulamalardır, demokratik hak ve özgürlüklere aykırıdır” dedi.

“Sendikalı olmak uluslararası sözleşmelerle ve Anayasamızca güvence altında olan yasal bir haktır, demokratik bir haktır ve tümüyle bir özgürlüktür. Sendikal hakların kullanılmasını engellemek, kişi hak ve özgürlüklerine aykırı olduğu için Türk Ceza Kanunu’nun 118. Maddesine göre açık biçimde suçtur” diyen Uyar, Türkiye İş Bankası ve Erişim Çağrı Merkezi yöneticilerine seslendiği açıklamasında “Biz, çalışanların yasal haklarını her yerde, her zaman, her koşulda koruyacağız. Onların güvenceli bir çalışma ortamında, ileri kazanımlarla çalışmaları için her türlü özveride bulunmaya kararlıyız.” diyerek mücadeleden geri durmayacaklarını vurguladı.