Sınıf Tavrı beyaz yaka komitesi Kadıköy'de mobbingi tartıştı

Geçtiğimiz ay kurulan Sınıf Tavrı beyaz yaka komitesi, ikinci toplantısını mobbing üzerine gerçekleştirdi.

Sınıf Tavrı beyaz yaka komitesi Kadıköy'de mobbingi tartıştı

Geçtiğimiz ay kurulan Sınıf Tavrı beyaz yaka komitesi, ikinci toplantısını mobbing üzerine gerçekleştirdi. Farklı işyerlerinden banka, finans, sigorta, bilişim, mağazıcılık gibi işkollarından gelen emekçiler, mobbing hakkındaki bilgilendirme toplantısını ilgiyle dinledi.

“Her düzeyde mobbing gerçekleşebilir”

Mobbingin psikolojik boyutu hakkında bilgilendirme yapan psikolog Berçem Göktürk, sözlerine “hangimiz mobbinge uğramıyoruz ki?” diye başladı. Mobbing yaygın ve sık görülen bir davranış kalıbı olduğunu belirten Göktürk, işyerlerinde mobbingin her düzeyde gerçekleştiğini, yalnızca üst yönetimin değil, çalışma arkadaşlarının da birbirlerine “mobbing gerçekleştirme” olasılığının bulunduğunu söyledi. Pek çok işyerinde, mobbingin göz ardı edildiği ve “olağanlaştırılmaya” çalışıldığını söyleyen Göktürk, mobbingin farklı olağanlaştırma mekanizmaları olduğunu söyledi. Bu mekanizmaların başında  “mobbinge maruz kalan kişinin kişilik özelliklerinden kaynaklı” olduğuna dair yaygın bir kanı olduğunu söyleyen Göktürk, bu durumun oldukça tehlikeli olduğunu da belirtti.

“Mobbing yargının kararları ile hukuksal alana girdi”

Toplantıda Göktürk’ten sonra Sınıf Tavrı YK üyesi de olan, Avukat Erkan Kılıç söz aldı. Erkan Kılıç sözlerine mobbingin Türk Ceza Hukukunda özel bir tanımının olmadığına dikkat çekerken, gene de yargının verdiği kararlarla mobbingin hukuki yorumunun geliştiğini söyledi. Kılıç, mobbingin kesin bir tanımının yapılmamış olmasına karşın, İş Kanunu ve Borçlar Hukuku açısından, mobbingin  bazı unsurlarının oluştuğuna dikkat çekti. Erkan Kılıç, konuşmasına mobbing karşısında ne gibi yasal hakların oluştuğuna dikkat çekerken, özellikle İş Kanunu içinde belirli tanımların mobbingi de içerdiğini belirtti. Fiili mücadelenin de önemli olduğuna dikkat çeken Kılıç, hukuki sorumlulukların neler olduğunu belirtti.

“Sınıf Tavrı, örgütsüzlüğü aşmak için yola çıktı”

Sunumların ardından katılanların soru cevaplarıyla devam edilirken, toplantının ikinci kısmında beyaz yaka komitesinin neler yapacağından söz edildi. Bu kısımda söz alan Sınıf Tavrı YK üyesi Irmak Ildır, işçi sınıfının bölünmüşlüğünün ve örgütsüzlüğünün sonuçlarına dikkat çekti. Sınıf Tavrı’nın bunları aşmak için yola çıktığını belirten Ildır, örgütlenme pratiklerine ilişkin örnekleri aktardı. Toplantı Sınıf Tavrı gazetesinin dağıtımı ve üyelik formlarının doldurulmasıyla sona erdi.