Türkiye Komünist Hareketi'nden '8 Mart Emekçi Kadınlar Günü' çağrısı

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenecek olan basın açıklamasına çağrıda bulundu.

Türkiye Komünist Hareketi'nden '8 Mart Emekçi Kadınlar Günü' çağrısı

Türkiye Komünist Hareketi, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İlerici Kadınlar Derneği (İKD) tarafından 10 Mart Pazar günü düzenlenecek olan ‘Emekçi Kadınlar Kurultayı’na ve aynı gün Kadıköy’de gerçekleştirilecek olan basın açıklamasına çağrı yayımladı.

”8 Mart 2019, emekçi kadınların, başta kadın cinayetleri olmak üzere kadınlara dönük işlenen suçlara ve bunun kaynağı olan gericiliğe, yoksulluğa ve sömürü düzenine karşı mücadeleyi yükselttiği gün olmalıdır.” denilen açıklamada ”Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, bu doğrultuda tüm kadınların ve emekçi halkımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlamaktadır.” sözlerine yer verildi.

İlerici Kadınlar Derneği tarafından düzenlenecek olan kurultay ve basın açıklamasına çağrı yapılan açıklamada ”İstanbul Büyükşehir Bağımsız Adayı Aysel Tekerek’in de katılacağı ve 8 Mart 2019 vesilesiyle İlerici Kadınlar Derneği tarafından 10 Mart 2019 günü düzenlenecek olan ‘Emekçi Kadınlar Kurultayı’na ve yine aynı gün yapılacak basın açıklamasına tüm üye ve dostlarını davet etmektedir.” denildi.

Türkiye Komünist Hareketi’nin ”Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Yağma yok, sosyalizm var!” başlıklı açıklaması şöyle:

”Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Yağma yok, sosyalizm var!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir mücadele günü ve emekçi kadınların kurtuluşunun geleceğe taşınacağı bir uğrak olarak tartışılamayacak anlam ve önemini korumaya devam etmektedir.

8 Mart 2019 ülkemizde gericiliğin, sömürünün ve emperyalizm işbirlikçiliğinin artarak sürdüğü bir döneme denk düşüyor. Sömürü düzeninin yarattığı gericiliğin ve yoksullaşmanın başta kadınlar olmak üzere tüm toplum ve emekçiler üzerinde yıkıcı etkisi katlanarak devam ediyor.

Bugün ülkemiz, gerici bir iktidarın ve sermaye düzeninin yarattığı karanlığın içinde büyük sorunlarla yüz yüzedir. Kadınlar ise bu karanlığın tam merkezinde bulunmaktadır. Emekçilerden istenen şey, tam da bu gericiliğin ve sömürü düzeninin neden olduğu kadın cinayetlerine, kadınlara yönelik şiddete, tacizlere ve tecavüzlere alışmasıdır. Sadece 2019 yılı Ocak ayında işlenen 43 kadın cinayeti, AKP iktidarı döneminde binlerce örneğini gördüğümüz taciz, tecavüz, kadına dönük şiddet ve cinayet vakalarının büyük orandaki artışına küçük bir örnektir.

8 Mart 2019, emekçi kadınların, başta kadın cinayetleri olmak üzere kadınlara dönük işlenen suçlara ve bunun kaynağı olan gericiliğe, yoksulluğa ve sömürü düzenine karşı mücadeleyi yükselttiği gün olmalıdır.

31 Mart yerel seçimlerine gidilirken, düzen partileri arasında sürdürülen rant, ihale ve yağma yarışı bir kez daha göstermektedir ki, bu düzenin kadınlar başta olmak üzere emekçilere vereceği hiçbir şey yoktur. Yerel seçimlere gittiğimiz bu tablo içerisinde 8 Mart 2019, emekçi kadınların emeğin, eşitliğin ve özgürlüğün mücadelesini yükselttikleri bir gün olmalıdır. Kadınların kurtuluşu “Yağma yok, sosyalizm var” diyenlerin yolundan geçmektedir.

Günümüzde kadın hakları adına sahte projeler üretenlerin, popülizm yapanların, kadınlara her türlü gerici uygulamayı reva görüp sonra göstermelik bir şekilde 8 Mart kutlayanların, kadınlara uygulanan katmerli sömürüyü hasır altı etmeye çalışanların, özgürlükçü geçinip emeğin hakkından bahsetmeyenlerin tarafı ile işimiz yoktur.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, bu doğrultuda tüm kadınların ve emekçi halkımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlamaktadır.

Partimiz, İstanbul Büyükşehir Bağımsız Adayı Aysel Tekerek’in de katılacağı ve 8 Mart 2019 vesilesiyle İlerici Kadınlar Derneği tarafından 10 Mart 2019 günü düzenlenecek olan “Emekçi Kadınlar Kurultayı”na ve yine aynı gün yapılacak basın açıklamasına tüm üye ve dostlarını davet etmektedir.

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Yaşasın eşitlik, özgürlük mücadelemiz!

Yaşasın sosyalizm!

TKH Genel Merkez”