Aydın Söke'de maden talanına direnen halk kazandı

Aydın Söke Yeşilköy Mahallesinde yapılması planlanan ‘Feldispat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı Kapasite Artışı’ projesi ile ilgili olarak ÇED Olumlu kararının iptaline karar verildi

Aydın Söke'de maden talanına direnen halk kazandı

Aydın’ın Söke ilçesinde Yeşilköy Mahallesinde yapılması planlanan ‘Feldspat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı Kapasite Artışı Projesi’ ilgili bölge halkın mücadelesi sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararının iptaline karar verildi.

Birgün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre; kararda, “İşleme konu proje sahası içerisinde ve bu sahaya 3 kilometrelik mesafede zeytinlik alanlar bulunduğu ve söz konusu zeytinliklere zarar vermeden, toz ve duman çıkarmayacak şekilde patlatmalı açık işletme yöntemi uygulanan madencilik faaliyetinde bulunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, proje konusu maden ocağının 3573 sayılı Kanun uyarınca zeytinlik sahalara 3 kilometreden daha kısa mesafede kurulması mümkün olmayan tesislerden olduğu anlaşılmakla dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denildi.