Salgın öncesi dönemin işsizlik oranı açıklandı

Son 1 yılda; çalışma çağındaki nüfus 1 milyon 18 bin artarken, işgücü 1 milyon 102 bin azaldı. İstihdam oranı 1,7 puanlık azalış ile %43,1 oldu.

Salgın öncesi dönemin işsizlik oranı açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişiye düştüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre, işsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %13,6 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %15,4 oldu. Mart ve Nisan aylarının tamamını kapsayacak olan Mart dönemi işsizlik verileri koronavirüs salgınının etkilerini resmi verilerde gösterecek. 17 Nisan tarihi itibariyle işten çıkartma yasaklanmış; ancak işçilere ücretsiz izin dayatmasının önü açılmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı şubat ayı işsizlik oranı salgının Türkiye’ye henüz ulaşmadığı dönemdeki işsizlik oranını gösterdi, şubat ayında dahi işsizlik oranı yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti.

Son 1 yılda; çalışma çağındaki nüfus 1 milyon 18 bin artarken, işgücü 1 milyon 102 bin azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı ise 2020 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişi. İstihdam oranı 1,7 puanlık azalış ile %43,1 oldu.

HİZMET SEKTÖRÜ İSTİHDAMI AZALDI

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %15,5’i tarım, %20,9’u sanayi, %5,2’si inşaat, %58,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 102 bin kişi azalarak 30 milyon 982 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalış ile %49,9 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA

Şubat 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puan azalarak %30,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan azalarak %20,2 oldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yayınladığı verilere göre, 2020 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre %4,0 oranında artarak 4 milyon 699 bin kişi oldu.
15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalışla %13,9, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,4 puanlık azalışla %15,5 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla %47,6, işgücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalışla %55,4 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalışla %24,4, istihdam oranı ise 2,5 puan azalarak %29,5 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puanlık azalışla %39,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puanlık artışla %26,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %12,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 996 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,9 puan azalarak %44,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 495 bin kişi azalarak 27 milyon 509 bin kişi olarak tahmin edildi.