Tokuş köyü sakinleri taş ocağı projesine karşı çıkıyor

Köy sakinleri köyün geçim kaynağının arıcılık ve hayvancılık olduğunu ve yapılması planlanan tesisin köyün tek mera alanı olduğunu belirterek valililiğin kararının iptalini istedi.

Tokuş köyü sakinleri taş ocağı projesine karşı çıkıyor

HABER MERKEZİ

Sivas’ın Merkeze bağlı Tokuş köyü maden ocağı tehdidi altında. Köy merkezi yakınında 9,85 hektar alanda kalker ocağı yapılmak isteniyor. Tokuş Köyü Muhtarı Erdal Aydın ve Tokuş köyü İstanbul Dernek Başkanı Nazife Hüner konuya dair yaptıkları açıklamalar da ise HESlerin, taş ocaklarının, altın madenlerinin zengin şirketlere rant ve para kazandırmak dışında bölgede yaşayan halkın hiçbir şekilde yararına olmadığını belirtiyor.

Köyde insanların hasta olduğunu, maden ocaklarının doğayı yok etmekten başka bir işe yaramadığının altını çizenler ocağın yapılmak istenen yerin köyün tek mera alanı olduğu ve yerleşim yerine 600 ile 700 metre mesafesi olduğunu belirterek “Maden ocağını istemiyoruz” diye konuştu.

Tokuş köyüne daha öncede 2015 yılında “kalsit ocağı ve kırma eleme tesisi” yapılmak istendi. Sivas Valiliği’ne bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü projeye “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli değildir” kararı verdi. Köy sakinleri köyün geçim kaynağının arıcılık ve hayvancılık olduğunu ve yapılması planlanan tesisin köyün tek mera alanı olduğunu belirterek valililiğin kararının iptalini istedi.

Sivas İdare Mahkemesi de köylüleri haklı bularak kararı iptal etti.

“Meraya yakın başka bir alanda bu kez ‘Kalker ocağı ve kırma eleme tesisi’ projesi yapılmak isteniyor.
Müdürlük bu projeye de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Köylüler meraları için tekrar ayakta.” diyen ve projenin iptal edilmesini istediklerini anlatan Tokuş Köyü Muhtarı Erdal Aydın “Burası hayvanların otlak alanı.
Maden ocağı olursa hayvanları otlatamayacağız. Her yer toz olacak. İçme sularımız da tehlikeye girecek. Arıcılık da yapıyoruz burada, o da tehlikeye girecek. Maden ocağının yapılmasını istemiyoruz. Önceden de mahkemeye verdik, iptal ettirdik. Bu sefer de sağına, soluna açmak istiyorlar. Biz otlak alanımızı savunmaya devam edeceğiz.
Dava açtık” dedi.

Dernek başkanı Nazife Hüner’in yaptığı açıklama ise şöyle:

“Köylerden biyük şehirleregöçü engellemek ve vatandaşına yeniden köylerine dönmeleri için imkan sağlayacağlnı
söyleyen devlet yetkilileri bunun bir hayal olduğunu göstermektedir. Sivas merkeze bağlı Tokuş köyümüz de yerleşim alanına 600 veya 700 metre bir mesafede olan bölgeye ‘Kalker Ocağı’ve kırma eleme  tesisi yapılması için özel bir şirket Sivas valiliğinin ÇED raporu dahi istemeden ruhsat verme noktasında onay verdği bigisini aldık. 2015 yılın da yine bir taş ocağı yapımı gündeme gelmiş ve mahkeme kararı ile proje iptal ettirilmişti. O zaman köy halkı olarak karşı çıktığımız taş ocağı projesine bugün de karşı çıkıyoruz.

Ülkemizin kasabalarına, köylerine hesler, altın madenleri, taş ocakaları yaparak yerleşim yerlerimizi, doğamızı
zengin şirketlere peşkeş çekiliyor. Yapılan bu madenlerin bölgede yaşayan halka hiç bir katkısı yoktur. Aksine sağlığımıza, hayvanlarımıza, doğamıza kalıcı zararlar veriliyor.

Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Bu bölge ise hayvanlarımızı otlatığımız mera alanıdır. Köy halkının da böylesi bir projeye onayı yoktur. Köyüze zarar verecek, yaşam alanlarımıza müdahale olacak
hiçbir projeyi kabul etmeyeceğiz.

Projenin iptali için Köy muhtarımız Erdal Aydın Sivas Valiliğine, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne ve
gerekli yerlere itiraz dilekçemizi verdi. Davamızın sonuna kadar arkasın da olacağız. Tokuş köyümüze sahip çıkağız. Bırakın köyümüz de ekinlerimizi ekelim, bal üretmeye, hayvacılık yapmaya edevam edelim. Artık köylüyü düşünmenin zamanı gelmişte geçmiştir.”