Türk-İş'e bağlı sendikalar: Cevabımız genel grev olacak

Türk-İş'e bağlı sendikaların başkanları, 'Kıdem tazminatına dokunmanın genel grev nedeni' olduğuna dair kararı yeniden vurguladı.

Türk-İş'e bağlı sendikalar: Cevabımız genel grev olacak

Hükümet’in “tamamlayıcı emeklilik sistemi” adını verdiği kıdem tazminatını fona dönüştürme hazırlığına karşı Türk-İş’ten de ses yükseldi.

“Kıdem tazminatı” gündemiyle toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu, hükümetin başlattığı çalışmaların çalışma hayatında huzuru bozduğunu açıkladı.

Başkanlar Kurulu toplantısında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın değişikliği “kabul edilemez” bulduğu belirtilirken, bu konunun derinlemesine incelendiği bir rapor dağıtıldı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre raporda yer alan değerlendirmelerden bazıları şöyle:

-Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) getirilmesine ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Hem işverenler hem işçilerin gündemi pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşulların üstesinden gelmektir.

-Cumhurbaşkanı 2013 yılından bu yana defalarca taraflar anlaşmadan kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik önerilerinin kendisine getirilmemesini ifade etmiştir.

– Birinci modele göre işçi 60 yaşına kadar bu sistemden yararlanamayacak. 75 yaşını doldurmadan da toplu ödeme alamayacak. 60 yaşını doldurduğunda biriken paranın yüzde 25’i işçiye ödenecek, kalan kısmının getirisi ise işçinin emekliliği halinde yaşlılık aylığına ilave edilecek. TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi 78.

-İkinci modelde ise kayıplar ağırlaşarak devam ediyor. İşçiye alacağı kıdem tazminatı için prim ödeme yükümlülüğü getirilmek isteniyor. Bu durumda işçinin zaten düşük olan ücretleri daha da azalacak. İşçinin yüzde 3.33 kaybı olacak.

-Kıdem tazminatının fona devredilmesi ile işçilerin iş güvencesi elinden alınacak. İşveren işçileri daha kolay işten çıkarabilecek.

-Raporun sonunda Türk-İş genel kurullarında oybirliğiyle alınan karara da dikkat çekilerek şöyle denildi:

“Karara göre kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. Her türlü girişimin karşısında cevabımız genel grev olacaktır.”