"AKP sadece pamuk ithalatı için 24 milyar dolar ödedi"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut'un açıklamasına göre AKP iktidarıyla geçen 2003-2020 döneminde Türkiye 14 milyon ton pamuk ithal ederek 24 milyar dolar ödedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, AKP’nin 2003-2020 döneminde ithal edilen pamuğun miktarını ve ödenen ücreti gündeme getirdi.

AKP iktidarı sürecinde Türkiye tarımına çok ciddi zararlar verildiğini, uygulanan politikaların çıkmazı büyüttüğünü aktaran Barut, “Maalesef ülkemiz tarımda net ithalatçı konumuna düşürülmüştür. AKP’nin 2003-2020 döneminde tarımda 83 milyar dolar ihracat yaparken ithalatımız ise 114 milyar dolara ulaşmıştır, 31 milyar dolar paramız dışarıya fazladan gitmiştir” diye konuştu.

“İTHALATA DAYALI TARIM POLİTİKASI İZLENİYOR”

Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Ülkemizde pamuk ekim alanları 1998-1999 döneminde 757 bin hektardı. AKP iktidarı ile birlikte çiftçinin tarımdan hızla uzaklaşmaya başlamasından kaynaklı pamuk ekim alanları bu sezon 360 bin hektara kadar geriledi. AKP, üretime ve üreticiye destek vermiyor. Onlar, sürdürülebilir ve planlı üretim yerine tüketime ve ithalata dayalı bir tarım politikası izliyor. TÜİK verilerine göre ülkemiz 2020 yılında 1.7 milyar dolar değerinde 1 milyon 81 bin tonluk pamuk ithalatı yaptı. Bir sene önce yani 2019 yılında 951 bin ton pamuk ithalatına 1.6 milyar dolar gitti. AKP’nin 2003-2020 döneminde 14 milyon tonluk pamuk ithalatına 24 milyar dolar ödendi. Pamukta bugün görece yüksek seyreden fiyatların sorumlusu AKP’nin iş bilmez ve yanlış tarım politikalarıdır. Kaldı ki dünya borsalarında işlem gören bir ürün olan pamukta fiyatlar, ülkemizde hep bu rakamların altında kalmıştır. Çok uzun yıllardır pamukta ettiğinden kazanamayan çiftçinin bugün görece yüksek olduğu söylenen fiyatlara rağmen fahiş oranda artan maliyetlere oranla kazançlı çıktığı tartışmaya açık bir konudur. Tarımsal üretimde kullanılan gübre, mazot, tohum ve zirai ilaç gibi temel girdilerde dışa bağımlılık önlenmeli, çiftçiyi ve üretimi merkeze alan adımlar hızla atılmalıdır.”