AKP'li belediyenin çöp ihalesi şikayet edildi

AKP'li Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “Kent temizliği için araç ve iş makinası kiralanması” ihalesi Kamu İhale Kurumu’na (KİK) şikayet edildi.

AKP'li belediyenin çöp ihalesi şikayet edildi

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi, kent temizliği için 75 araç ve iş makinesi kiralanmak üzere 7 Eylül 2021’de ihaleye çıktı.

3 yıllık iş için düzenlenen ihalenin sonucu henüz açıklanmadı. “Değerlendirme aşamasında” gözüken ihale şikayet konusu oldu.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Hayat Organizasyon ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ihale öncesinde belediyeye şikayet başvurusunda bulundu.

1 Eylül’de yapılan başvuruyla ilgili süresi içinde karar alınmadığı için şirket, şikayetini 20 Eylül’de Kamu İhale Kurumu’na (KİK) taşıdı.

Şirket; ihale dokümanına yönelik şikayetleri zamanında yanıtlanmadığı için ihaleye teklif veremediğini belirterek ihalenin iptalini istedi.

Şikayet başvurusunda; kullanılacak araçların model yıllarının belirtilmediği ifade edilerek araç arızalarıyla ilgili şartnamedeki ceza uygulamasının da mevzuata aykırı olduğu savunuldu.

İsteklilerin tekliflerinin, yaklaşık maliyete çok yakın olduğu belirtilerek ihalede başta rekabet olmak üzere temel ilkelerin zedelendiğine ilişkin kuvvetli şüphe oluştuğundan ihalenin iptal edilmesi gerektiği kaydedildi.

Yaklaşık maliyetin gizliliğinin korunup korunmadığının araştırılması gerektiği de belirtildi.

KİK, süre ve şikayet başvurusu yöntemi nedeniyle itirazı, dava yolu açık olmak üzere şekil yönünden reddetti. Karar oy çokluğu ile alındı.

Karara katılmayarak karşı oy kullanan bir üye, şirketin yaklaşık maliyet ile ilgili 4 numaralı iddiasına dikkat çekti.

Karşı oyda, itirazda yer alan “İsteklilerin teklif bedellerinin yaklaşık maliyete çok yakın olduğu, ihalenin yaklaşık maliyete bu kadar yakın teklif bedelleri ile sonuçlandırılmasının kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu, ihaleye katılan diğer isteklilerin kendi aralarında anlaşarak bu şekilde teklif sundukları, daha önceki ihalelerin devamlı aynı firma veya grup firmaları tarafından alındığı…” iddiasının KİK tarafından esastan incelenmesi gerektiği belirtildi.

İhale için Esenler Belediyesi tarafından yaklaşık maliyetin 119 milyon 379 bin 665 TL olarak belirlendiği, ihaleyi alan isteklinin teklifinin ise 117 milyon 909 bin 600 TL olduğu kaydedildi.

Uyuşmazlık konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından belediyeye yapılan şikayet başvurusunda yer almayan iddiaların, KİK’e yapılan itirazda yer alamayacağı gerekçesiyle şekil olarak reddedilmesi uygun bulunmadı.

Karşı oyda “İdareye sunulan şikayet dilekçesinde bulunmayan ancak Kuruma sunulan itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesinin Kamu İhale Kurumunun yetkisi dahilinde olduğu değerlendirildiğinden söz konusu iddianın esastan incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle uyuşmazlığa konu ihalede, başvuru sahibinin 4’üncü iddiasının incelenmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, kurul çoğunluğunca verilen ‘itirazen şikâyet başvurusunun reddine’ niteliğindeki karara katılmıyorum” denildi.