AKP'nin üniversite zihniyeti ODTÜ'ye de bulaştı: YÖK soruşturma istedi

Üniversitelerdeki usulsüz kadrolaşmalar devam ediyor. ODTÜ'de öğretim üyesi seçimi sürecinde jüri üyelerinin usulsüz oluşturulması ve gerekçeli kararın belirtilmemesi nedeniyle YÖK soruşturma istedi.

AKP'nin üniversite zihniyeti ODTÜ'ye de bulaştı: YÖK soruşturma istedi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Nisan 2019’da Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Rezervuar alanında çıkılan öğretim üyesi ilanında kadroya yerleşen M.O.D’nin “hukuka aykırı” bir şekilde yerleştiği öne sürüldü. Kadroya başvurup yerleşemeyen T.E., konuyu yargıya taşıdı ve Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvurdu. Jüri üyelerinin atama yönetmeliğine uygun oluşturulmadığı kaanatine varan YÖK, ODTÜ Rektörlüğü’ne gönderdiği kararda “Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından gerekli jüri üyelerinin belirlenebilmesinde mevzuata aykırı işlem yapılması nedeniyle fakültenin dekanı ve sorumluluğu tespit edilecek diğer ilgililer hakkında disiplin soruşturma yapılmasını” istedi.

ODTÜ’de 3 Nisan 2019’da akademisyen almak için ilana çıkıldı. Mühendislik Fakültesi’nde de Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü “Rezervuar” alanında doktora öğretim üyesi almak için ilan verildi. Kadroya M.O.D. isimli akademisyen yerleşti. İlana başvuran T.E., başvurusunun “jüri üyelerinin ortak görüşleri doğrultusunda alınan fakülte yönetim kurulu kararı ile uygun görülmediğini” öğrendi. T.E., başvurusunun reddedilmesine ilişkin kararın “hukuka aykırı olduğunu, takdir yetkisinin objektiflik ilkesine ve objektif kriterlere göre kullanılmadığını” öne sürerek yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle yargıya başvurdu. Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce verilen ara kararda, üniversiteden konuyla ilgili tüm bilgiler ve belgeler istendi. Ardından “üniversiteye alınacak öğretim üyesi kadrosu için davacının yeterli koşulu sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla” bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğine karar verildi. Kadroya yerleşemeyen T.E. için bilirkişi raporunda, “T.E. kadro başvurusu yapabilmek için gerekli minimum 15 puanı fazlasıyla sağlamaktadır. Dolayısı ile davacı, ODTÜ atama yükseltme kriterleri anlamında başvuru koşulunu sağlamaktadır” denildi. Buna karşın yine bilirkişi raporunda, “T.E’nin çalışma ve eserlerinin ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği rezervuar alanı öğretim üyesi kadrosuna atanmak için gerekli yeterlilikte olmadığı kanaatine varıldığı” belirtildi.

‘GEREKÇE YOK’

Söz konusu ilana başvurduğu sırada, bir üniversitede üretim ve rezervuar anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olduğunu ve daha önce de rezervuar mühendisliği alanında ders verdiğini belirten T.E., YÖK’e şikâyette bulundu. T.E., Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ndeki “birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir” maddesinin ihlal edildiğini kaydetti. Diğer aday M.O.D’nin kadroya yerleşmesine ilişkin kararda da gerekçeli kararın belirtilmediği görüldü. “İlana yapılan başvuruların değerlendirilmesinde oluşturulan jüri üyelerinin yönetmeliğe uygun şekilde oluşturulmadığı” iddiasına ilişkin olarak YÖK’ün verdiği kararda ise “Jüri üyelerinin belirlenmesinin bir buçuk ay gibi uzun bir süre geciktirilmesinde bir ihmalin olduğu, bu nedenle Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından gerekli jüri üyelerinin belirlenebilmesinde mevzuata aykırı işlem yapılması nedeniyle fakültenin dekanı ve sorumluluğu tespit edilecek diğer ilgililer hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri uyarınca disiplin soruşturması yapılması gerektiği sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiş olup bu hususta üniversite rektörlüğüne gerekli bildirim yapılmıştır” denildi.