Beria Onger Kadın Akademisi'nde 10. oturum Erendiz Atasü'nün katılımıyla gerçekleşti

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) tarafından düzenlenen Beria Onger Kadın Akademisi’nin 10. oturumu olan “Edebiyat ve Kadın” başlığı, Yazar Erendiz Sayron Atasü’nün katılımıyla gerçekleşti.

Beria Onger Kadın Akademisi'nde 10. oturum Erendiz Atasü'nün katılımıyla gerçekleşti

İki haftada bir yapılan Beria Onger Kadın Akademisi’nin 10. oturumunda konuşan Yazar Erendiz Sayron Atasü, dilin her sınıftan, her toplumsal kesimden, her kültürel ortamdan, her cinsiyetten insanların ortak bir yaratısı olduğunu vurguladı.

Kadınlara eğitim yolunun açılmasıyla kadın edebiyatında bir patlama yaşandığını belirten Atasü, bu durumun doğrudan siyasi olaylar ile bağlantılı olduğunu, asilzadelerin yönetimlerinin zayıflaması ve orta tabakanın güçlenmesi ile gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye’de kadınların okutulmasının Jön Türkler zamanına denk geldiğini ve lise düzeyinde birçok kız okulu açıldığını vurgulayan Atasü, şair Fitnat ve Nigar hanımın, ilk kadın romancılar olan Fatma Aliye ve Halide Edip Adıvar’ın sınıfsal olarak üst düzey ve sarayla ilişkileri olan ailelerin kızları olduğunu ifade ederek kadınların cumhuriyete çok şey borçlu olduklarını ifade etti.

Meseleye sınıfsal bakılması gerektiğine dikkat çeken Atasü, Osmanlı döneminde saraya yakın orta-üst düzey kızların edebiyat alanında görülmesinin aksine Cumhuriyet dönemindeki ve sonrasındaki orta tabaka sıradan ailelerin kızlarının da edebiyat alanında görüldüğünün altını çizdi.

Atasü, katılımcıların sorularını cevaplandırarak ve kitap önerileri vererek sunumunu sonlandırdı.

İki haftada bir Cumartesi günleri saat 20.00’de gerçekleşen Beria Onger Kadın Akademisi’nin bir sonraki başlığı “Sosyal Devlette Toplumsal Eşitlik ve Kadın” olacak. Oturumun sunumu 12.06.2021 – “Sosyal Devlette Toplumsal Eşitlik ve Kadın” Prof. Dr. Songül Sallan Gül tarafından gerçekleştirilecek.

İLERİKİ OTURUMLAR

İKD tarafından düzenlenen Beria Onger Kadın Akademisi’nin programı şöyle devam edecek:

12.06.2021 – “Sosyal Devlette Toplumsal Eşitlik ve Kadın”
Prof. Dr. Songül Sallan Gül

26.06.2021 – “Toplumcu Belediyecilikte Kadının Yeri Var Mı?”
Doç Dr. Sonay Bayramoğlu

Beria Onger Kadın Akademisi’ne katılmak için:

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf82OoFdcMu8MsboTTEdhd2Mk1QTI-qPkLso9RoHO6J87PVIg/viewform