DÜNYA SOLU | Rusya Komünist İşçi Partisi (RKİP - SBKP) XII. (XXII.) Kongresi

Rusya Komünist İşçi Partisi (RKİP - SBKP) XII. (XXII.) Kongresi'nin sonuç metnini Demir Silahtar Manifesto için Türkçeye çevirdi.

DÜNYA SOLU | Rusya Komünist İşçi Partisi (RKİP - SBKP) XII. (XXII.) Kongresi

Çeviri: Demir Silahtar

RKİP-SBKP’nin XII. (XXII.) Kongresi 24-25 Nisan’da Moskova Oblastı’nda Gorki Leninskiye müzesinde toplandı.

Kongrenin çalışmalarında 47 bölgesel parti örgütünden gelen 102 delege yer aldı. Ayrıca 20’nin üzerinde konuk hazır bulundu. SBKP MK 1. Sekreteri S.A. Alexandrov ve Lugansk Halk Cumhuriyeti İşçi Örgütleri Komitesi Başkanı Y.N. Dobry yoldaşlar da konuklar arasındaydı. Kongreyi selamlayarak delegelere başarılar dilediler. Ayrıca kardeş komünist örgütlerden gönderilen bir dizi selamlama mesajı da oldu. Kongre vesilesiyle RKİP’in teorik dergisi “Sovyetler Birliği”nin yeni bir sayısı (S.29) yayınlandı.

Merkez Komite adına özet rapor RKİP MK 1. Sekreteri Stepan S. Malentsov tarafından sunuldu. İç Kontrol ve Denetim Komisyonu’nun raporu komisyon başkanı Raisa B. Kuznetsova tarafından takdim edildi.

Kongre delegeleri ayrıca, RKİP içerisinde kendi “platform”larını teşkil eden bir grup parti üyesinin (Alexander K. Çerepanov ve Valery N. Turulo yoldaşlar) özel pozisyonlarını yansıtan alternatif raporları da dinleme imkânı buldular.

Kongre’nin ilk gününe çok canlı bir tartışma ve aşırı keskin görüş ayrılıkları damga vurdu. Gerçekten hararetli bir tartışmanın ve delegelerin geri kalanının “platformcuları” küçük-burjuva sapma olmakla itham eden sert eleştirilerinin ardından, “platform”un görüşlerini paylaşan ve Tyumen, Kirov ve Voronej bölgesel parti örgütlerini temsil eden bir grup delege (yaklaşık 30 kişi) Kongre’yi küstahça terk ettiler ve kendi “parti”lerini kurma konusundaki niyetlerini beyan ettiler.

Kongre bu hareketi, güvenilmez unsurlarla ideolojik ve örgütsel ilişkiyi kesmek suretiyle partinin güçlendirilmesi süreci olarak nitelendirdi. 43 bölge örgütünü temsil eden delege çoğunluğu çalışmalarını sürdürdü. RKİP’in geleceğine dair beklentiler hakkında ve partinin güçlendirilmesi ile işçilerin sınıf mücadelesinin yükseltilmesi hakkında canlı ve yapıcı görüş alışverişleri gerçekleştirildi. Bölge örgütlerini temsilen 40’ın üzerinde delege konuşma yaptı. Sunumlarında yerel düzeyde sınıf mücadelesinin örgütlenmesine dair deneyimlerini paylaştılar, mevcut ve gelecekteki stratejik görevlere ilişkin görüş ve yaklaşımlarını ifade ettiler. Özellikle de “platform”un pozisyonunun parti içinde sağ sapmanın bir tezahürü olduğunu vurguladılar. Gelecekte benzer olaylardan kaçınılması için, parti üyelerine verilen ideolojik-teorik eğitimlerin etkinliğinin arttırılmasının yöntemleri hakkında, Bolşeviklerin deneyiminden ve RKP (b)’nin 1921’de toplanan X. Kongresi’nde alınan kararlardan yararlanılarak görüş alışverişi yapıldı.

Kongre iki önemli belgeyi kabul ederek onayladı: “Partinin birliği üzerine karar” ve “Özet rapor hakkında hüküm”.

Merkez Komitesi’ne ve Merkezi İç Kontrol ve Denetim Komisyonu’na; Merkez Komite Örgütsel Departmanı’na gönderilen öneriler temelinde ve önerilenlerin siyasi ve mesleki geçmişleri de dikkate alınarak yeni üyeler seçildi. Çeşitli ülkelerdeki kardeş partilerden gelen selamlama mesajları Kongre delegelerine okundu.

Kongre’nin çalışmaları Enternasyonal’in hep bir ağızdan söylenmesiyle son buldu.

Kongre’nin faaliyetinin sona ermesini müteakiben RKİP’in yeni seçilen Merkez Komitesi ile Merkezi İç Kontrol ve Denetim Komisyonu’nun tam katılımlı örgütsel toplantıları gerçekleştirildi.

Stepan S. Malentsov yoldaş Merkez Komite 1. Sekreteri olarak seçildi. İsimleri sayılan yoldaşlar da Merkez Komite Sekreterleri ve Siyasi Konsey üyeleri olarak seçildiler: Vadim A. Aliabiev – Örgütsel konulardan sorumlu sekreter; Viktor A. Tyulkin – Uluslararası ilişkiler ve genel meselelerden sorumlu sekreter, Iliya L. Ferberov – İdeolojik konulardan sorumlu sekreter, Alexander N. Nikolaev – İşçi ve protesto hareketlerinden sorumlu sekreter, Alexander S. Batov – Ajitasyon ve propaganda konularından sorumlu sekreter.

Ayrıca parti gazetelerinin Baş Editörleri de seçildi; Trudovaya Rassiya (V.A. Tyulkin) ve Mysl (N.O. Glagoleva).

Merkezi İç Kontrol ve Denetim Komisyonu’nun başkanlığına Raisa B. Kuznetsova seçildi.

RKİP-SBKP’nin XII. (XXII.) Kongresi, Partimizin örgütlenmesini güçlendirmek ve onun ortodoks Marksist-Leninist karakterini sürdürmek için önlemler aldı.

RKİP-SBKP Basın merkezi

26 Nisan 2021