Merkez Bankası özel sektörün yurt dışı kredi borcunu açıkladı: 173,9 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Ocak sonu itibarıyla, 9.8 milyar doları kısa vadeli, 164.1 milyar doları da uzun vadeli olmak üzere toplam 173.9 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası özel sektörün yurt dışı kredi borcunu açıkladı: 173,9 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2021 yılı Ocak ayı sonunda, bir önceki aya göre 18 milyon dolar azalarak 164,1 milyar dolar oldu. Ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu ise 49 milyon dolar azalarak 9,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıkladığı verilere göre, borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 333 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 839 milyon dolar artışla 22,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 250 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 195 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 6 milyon dolar azalarak 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 46 milyon dolar azalışla 6,6 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 78 milyon dolar artışla 1,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 903 milyon dolar azalarak 108,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 140 milyon dolar azalarak 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

YÜZDE 62,3’Ü DOLAR, YÜZDE 33,5’İ EURO CİNSİ

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,3’ünün dolar, yüzde 33,5’inin euro, yüzde 2,4’ünün Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,6’sının doları, yüzde 33,6’sının euro, yüzde 23,6’sının Türk lirası ve yüzde 2,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 164,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 56,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 9,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,6’sını finansal kuruluşların, yüzde 16,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.