Mersin Limanı genişletme projesine yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Mersin 2. İdare Mahkemesi, Mersin Liman işletmecisinin liman sahasını Atatürk Parkı önlerine doğru genişletilmesine olanak veren plan değişiklikleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mersin Limanı genişletme projesine yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Mersin 2. İdare Mahkemesi, Mersin Liman işletmecisinin liman sahasını Atatürk Parkı önlerine doğru genişletilmesine olanak veren plan değişiklikleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava kapsamında, bilirkişi heyetinin raporunu dikkate alan mahkeme, limanın genişlemesinin Atatürk Parkı ile Millet Bahçesi’nin denizle ilişkisini keseceğine, D-400 Karayolu ve İnönü Bulvarında trafik sorunu yaratacağına dikkat çekti.

Mahkeme kararında, salgın sürecinin Atatürk Parkı gibi geniş alana yayılan parkların önemine artırdığına da vurgu yapıldı. Mersin Liman işletmecisinin liman faaliyetlerini batıya, Atatürk Parkı önlerine doğru genişletme projesine Mersin Büyükşehir Belediyesi itiraz etmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüm itirazlara rağmen projenin hayata geçirilmesi için 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği yapmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu imar planı değişikliklerine karşı açtığı idari davada Mersin 2. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na açtığı davaya limanın sahibi olan TCDD ile limanın özel işletmecisi MİP de müdahil olarak katıldı. Davacı ve davalı tarafların iddia ve savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, dava dosyasına konulan bilirkişi raporuna dayanarak hüküm kurdu ve 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği kararları hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararında, liman genişleme projesinin doğrudan Atatürk Parkı ile temas etmese de liman faaliyetlerinin Atatürk Parkı önlerine doğru genişleyeceği, burada manevra ve yanaşma alanları ile depolama alanları oluşturulacağı, bunun da Atatürk Parkı ile Millet Bahçesinin ve tarihi kent merkezinin denizle ilişkisini keseceği vurgulandı.

Mahkeme, liman genişlemesi için yaptırılan plan değişikliklerinin planlama kademelenmesine uygun olmadığı, şehircilik ilkelerine aykırı olduğu ve kamu yararı taşımadığına kanaat getirdi, projenin uygulanmasının telafisi güç sonuçlar doğuracağını dikkate alarak ilgili planlar hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.