Özel sektörün uzun vadeli döviz borcu arttı

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 789 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Özel sektörün uzun vadeli döviz borcu arttı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre, haziran sonu itibarıyla 486 milyon dolar artarak 174 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 686 milyon dolar artarak 164,5 milyar dolar kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 200 milyon dolar azalarak 9,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 789 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 716 milyon dolar azalırken tahvil stoku ise 2 milyon dolar azalarak 2,3 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 1,9 milyar dolar artarak 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 387 milyon dolar azalışla 6,2 milyar dolar finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 20 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolar oldu.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 767 milyon dolar azalarak 108,7 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 500 milyon dolar azalarak 9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

 

YÜZDE 59 FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN BORCU

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,3’ünün dolar, yüzde 34,8’inin Euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,3’ünün dolar, yüzde 35,2’sinin Euro, yüzde 20,7’sinin Türk lirası ve yüzde 3,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 164,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 59,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 16,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,6 milyar dolar olarak açıklandı.