Sayıştay'dan Esenler Belediyesi raporu: Usulsüzlükler tespit edildi

2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi, bir dizi uyarı yapıldı.

Sayıştay'dan Esenler Belediyesi raporu: Usulsüzlükler tespit edildi

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi’nin 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda mevzuata aykırı uygulamalar ile ilgili bir dizi uyarı yer aldı. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin müdür olarak görevlendirilmesine ilişkin.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, raporda, Belediye Kanunu’nda kimlerin hangi unvanlar ile sözleşmeli olarak çalışabileceği belirlenmiş olduğu hatırlatılarak bu unvanlar arasında müdür kadrolarının yer almadığı vurgulandı. Mevzuata göne bir memurca yürütülmesi gereken müdürlük görevinin vekâleten de olsa sözleşmeli statüsündeki bir personel eliyle yürütülemeyeceği, sözleşmeli personelin devlet memurları hakkında sicil raporu düzenleyemeyeceği ve devlet memurlarının amiri olarak görev yapamayacağı belirtildi.

Raporda; bu görevlendirmenin 657 sayılı Kanun’un belirttiği kariyer ve liyakat ilkelerini zedelediği, ilgili yönetmeliğin düzenlemelerini devre dışı bıraktığı, kurumsallaşmayı engellediği, kurum içinde mali kontrolü zayıflatıp riskleri çoğalttığı, personelin kariyer planlarını ertelemesi ya da bırakması suretiyle personelin motivasyonunda ve veriminde düşüşe sebep olacağı vurgulandı.

BELEDİYE ‘KAMU YARARI’ DEDİ

Sayıştay’ın uyarısına Esenler Belediyesi tarafından verilen yanıtta; görevlendirmenin, kamu yararı amacıyla ve acil ihtiyaca binaen personelin eğitim düzeyi ve iş tecrübesi gözetilerek yeni görevlendirmeler yapılana kadar geçici olarak yapıldığı, yapılan bu işlemin hukuka uygun olduğu, ancak kamu hizmetlerinin aksamaması adına içinde bulunulan pandemi süreci sonrasında mevzuata uygun değişikliklerin yapılacağı ifade edildi.

Raporda mevzuata aykırı bulunan diğer uygulamaların bazıları şöyle:

– Taşınmazlarının kiraya verilmesi amacıyla yapılan ihalelerin bazılarının şartnamelerinde ihaleye katılımı kısıtlayıcı, rekabeti engelleyen düzenlemelere yer verilmiştir. Kafetarya, restoran, halı saha gibi farklı nitelikteki gelir getirici unsurlar için katılımcılardan daha önce hepsini bir arada yaptığına dair en az 3 yıllık iş deneyim belgesi istenmiştir. Ancak, vasıfları birbirinden farklı olan alanların birlikte ihale edilmesi, iş deneyim belgesinin de sadece kamu kurum ve kuruluşlarından istenmesinin ihalelere katılımı kısıtlayan ve makul kabul edilebilecek hususlardan olamayacağı düşünülmektedir.

ATIK TOPLAMA İHALESİZ VE BEDELSİZ ÖZEL FİRMAYA VERİLDİ

– Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve depolanması hizmetlerini içeren imtiyaz; gelir getirici faaliyetler olmasına rağmen, bir protokolle çevre lisanslı özel kuruluş olan bir firmaya ihalesiz ve herhangi bir bedel alınmaksızın devredilmiştir. İdareye ait imtiyazın bu şekilde devrinin kamu menfaatine ve mevzuata aykırı olduğu açıktır.

– İdarenin mülkiyetinde olan bazı taşınmazlardan imar planında yeşil alan, mezarlık veya eğitim öğretim alanı olarak ayrılan yerlerin gerçek ve tüzel kişiler tarafından işgal edildiği ve bu işgalcilerin çıkarılmadığı, bunun yerine geçmişe dönük olarak tespit edilen ecrimisillerin (işgal tazminatı) kira gibi uygulanarak işgallerin devam etmesine olanak tanındığı tespit edildi.

– Belediye işgal altındaki mezarlık alanı ile ilgili “İmar planlarında mezarlık alanı olan taşınmaz üzerindeki yapının taziye evi olarak yaptırıldığı, ancak kentsel dönüşümün acil ihtiyaç olması sebebiyle, söz konusu binanın geçici olarak kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanıldığı ve projelerin tamamlanması akabinde yapının taziye evi olarak hizmet vereceği” açıklaması yapıldı.

MUHTARLARA ‘NAKDİ YARDIM’ ADI ALTINDA ÖDEME

– Mevzuatın icazet vermemesine belediye tarafından ilçedeki tüm muhtarlıklara ihtiyaçlarını karşılamak için aylık nakdi yardımda bulunulmuştur. Meclis kararı ile; elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları, kira, kırtasiye gibi giderlerinin faturalarının ibrazına binaen 1.750,00 TL’yi geçmemek kaydı ile ayda bir olmak üzere düzenli olarak nakdi yardım yapıldığı tespit edilmiştir. Ödemeler genel itibariyle tavan tutar olan 1.750,00 TL üzerinden yapılmıştır.

– İdarece emlak vergileriyle beraber tahsil edilen taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı ilgili idarelere aktarılmamıştır. İdarenin hesap ve işlemleri incelendiğinde, yıl sonu itibari ile 2020 yılında tahsil edilen 5 milyon 241 bin 291 TL tutarında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gönderilmediği tespit edilmiştir.