Sosyalist Liseliler: Gençlik gerici zihniyetinize pabuç bırakmayacak!

Coğrafya öğretmeni Engin Ulus hakkında öğrencileri kızlı-erkekli orman yürüyüşüne götürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine Sosyalist Liseliler'den açıklama geldi

Sosyalist Liseliler: Gençlik gerici zihniyetinize pabuç bırakmayacak!

Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde Coğrafya öğretmeni Engin Ulus hakkında öğrencileri kızlı-erkekli orman yürüyüşüne götürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı başlatan ismin AKP’li okul müdürü Gülay Hacısalihoğlu olduğu öğrenilmişti. Bu olay üzerine açıklama yapan Sosyalist Liseliler, bu olayın bireysel bir tutum olmaktan ziyade bir ideolojiyi temsil ettiğini ve AKP’nin eğitim sistemindeki dejenerasyonu olduğunun altı çizildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

GENÇLİK GERİCİ ZİHNİYETİNİZE PABUÇ BIRAKMAYACAK!

“Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin ve mezunlarının Belgrad Bentler Tabiat Parkı’nda düzenlediği geziye AKP’li müdür Gülay Hacısalihoğlu’nun, geziyi düzenleyen coğrafya öğretmeni Engin Ulus’a öğrencileri kızlı-erkekli orman yürüyüşüne götürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatması AKP’nin liselerimizdeki dinci- gerici politikalarının son örneğidir.

Ensar Vakfı, AGD, TÜGVA gibi dinci-gerici vakıf ve cemaatlerle protokoller yapan, kütüphanelerimizi mescide çeviren, her adımbaşı imam hatip açan AKP “dindar ve kindar bir nesil” yaratmak için liselerde gerici hamlelerine devam etmektedir.

45 çocuğa istismarda bulunan Ensar Vakfı gibi gerici vakıf ve cemaatlere liseleri açan AKP’nin yandaş bir müdürünün, kızlı- erkekli bir okul gezisinden rahatsız olması ülkemizin de nasıl bir karanlık zihniyet tarafından yönetildiğini göstermektedir!

Öğrencilerini cinsiyetiyle gören aşağılık ahlaki zihniyetiyle anlamlandıran birinin okul müdürlüğü yapmasını kabul etmiyoruz!

Liseli gençlik bu gericiliğe teslim edilemez!

Gerici okul müdürü Gülay Hacısalihoğlu derhal görevinden istifa etmelidir!

Biz liseli gençlik olarak laiklikten, aydınlanmadan ve bilimsellikten yanayız. Düşünen, üreten ve sorgulayan bir gençliği istemeyen AKP ve onun yandaşları bizi kapsayamaz, dindar ve kindar bir gençlik yaratamaz!

Liseli gençlik aydınlanmacıdır, yenilikçidir. Ülkesinin içerisinde bulunduğu yoksulluğa, eşitsizliğe, gerici karanlığa sessiz kalmaz, kalamaz!

Liselerimizi haremlik selamlığa dönüştürmek isteyen AKP’ye ve onun yandaşlarına bu ülkenin geleceği olan liseli gençlik, laik ve aydınlık bir ülke mücadelesini liselerinde yükselterek karşılık verecektir.

2016 yılında Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde karma eğitimi kaldıran AKP’ye o dönemin liseli gençliğinin verdiği yanıt hâlâ günceldir: Karanlıktan aydınlığa kızlı erkekli yürüyoruz!

Sosyalist Liseliler olarak sıra arkadaşlarımızı karanlığa karşı aydınlanma, gericiliğe karşı laiklik, piyasacılığa karşı eşitlik mücadelesine omuz vermeye çağırıyoruz.

Bizlere gericilik, geleceksizlik ve eşitsizliklerden başka bir şey veremeyen bu düzen ancak örgütlü bir yan yana gelişle değiştirilebilir.

Sen de Sosyalist Liseliler’e katıl, bu karanlık düzeni hep birlikte değiştirelim!”