Termik santral için ağaç kıyımına başlanan Akbelen Ormanı hakkında gelişme: Bilirkişi bölgede inceleme yapacak

Muğla'nın Milas ilçesinde termik santrale kömür temin etmek için maden yapılmak isteniyor. Maden için ağaç kıyımına başlanan Akbelen Ormanı'ndaki kesim çalışmaları dün İkizköy halkı tarafından durdurulmuştu. Açılan davanın verdiği ara karara göre 30 Temmuz'da bilirkişi bölgede inceleme gerçekleştirecek.

Termik santral için ağaç kıyımına başlanan Akbelen Ormanı hakkında gelişme: Bilirkişi bölgede inceleme yapacak

Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği’nin açtığı dava sonucunda Akbelen Ormanı’nda kesilen ağaçların olduğu bölgede 30 Temmuz’da bilirkişi incelemesi yapılacak. Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği karara göre bilirkişiler maden için ağaçların kesilmesinin mi, yoksa ağaçların korunmasının mı kamu için daha yararlı olduğunu inceleyecek.

Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrale kömür temin etmek için maden yapılmak isteniyor. Maden için Orman Genel Müdürlüğü’nün Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesimine izin verdiğini söyleyen İkizköylü yurttaşlar ise dün ağaç kesimine karşı çıkarak, kesim çalışmalarını durdurdu. Köylüler dünden bu yana ağaçların olduğu bölgede nöbet tutuyor.

ANKA’da yer alan habere göre, Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği’nin Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada ara karar çıktı. Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına maden açık işletme izni verilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’nün karanının yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada mahkeme, 30 Temmuz 2021 tarihinde bölgede bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mahkemenin ara kararı şöyle:

“Tarafların iddia ve savunmaları ışığında, maden işletme izni verilen sahanın yakın mesafesinde madencilik faaliyeti sebebiyle olumsuz etkilenecek olan orman alanının bulunup bulunmadığı, ekonomik ve sosyal risklerinin, çevresel etkilerinin neler olduğu, ormanlık alana denk gelen kısmın yürütülen madencilik faaliyeti için zorunlu olup olmadığı, ormanlık sahada talep konusu alanlara izin verilmesindeki kamu yararı ile ormanın muhafazasındaki kamu yararının karşılaştırılarak hangisinde kamu yararının daha fazla olduğu ve madencilik faaliyetinin izne konu sahanın orman alanına denk gelen kısmı dışında yapılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin zaruret hâlinin bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılması ve hazırlanacak dört (4) nüsha raporun ve CD’nin (45) gün içerisinde Mahkememize sunulması rica olunur.”