TKH: Paris Komünü’nün açtığı bu devrimci yolda dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsma azmimizi yineliyoruz

TKH tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Komünist Hareketi olarak yüz elli yıl önce 'göğün fethine çıkan' ve burjuvazi tarafından acımasızca katledilen Paris işçi ve emekçilerinin, komünarların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve Paris Komünü’nün açtığı bu devrimci yolda dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsma azmimizi yineliyoruz.Yaşasın Komün!" denildi.

TKH: Paris Komünü’nün açtığı bu devrimci yolda dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsma azmimizi yineliyoruz

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), insanlık tarihinin ilk işçi iktidarı Paris Komünü’nün 150. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Paris Komünü’nün gerek zaferi gerekse yenilgisiyle sınıfsız sömürüsüz bir toplum için, eşit ve özgür bir dünya için sürdürülen mücadeleye bugün de ışık tutmakta olduğu belirtilirken, işçi sınıfının güçlü, örgütlü ve kararlı bir öncü partiden yoksunluğunun ise onun 72 günlük kısa ömründe yaşadığı tereddütlerin ve acı yenilgisinin başlıca sebebi olarak sonraki devrimci kuşakların belleğine kazınan en önemli ders olduğu vurgulandı. “Paris Komünü’nün 150. Yılı: Yaşasın Paris Komünü” başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İnsanlık tarihinin ilk işçi iktidarı olan Paris Komünü’nün kuruluşunun 150. Yılı!

1871’de Prusya-Fransa arasındaki savaşın sonucunu tayin eden Sedan savaşında Fransız ordusu yenilmiş, esir düşen “imparator” karikatürü III. Napolyon’u derhal görevden alan burjuvazi, ülkeyi savunmak için silaha sarılan Paris işçilerinin korkusundan apar topar Prusya’ya teslim olmuştu. Teslimiyeti kabul etmeyen işçi sınıfı, olası bir işgale karşı seferberlik haline geçerek şehrin savunmasını üstlendi. Burjuva hükümet işçileri silahsızlandırmak için saldırıya geçince Paris’in emekçi halkı silah bırakmayı reddederek işbirlikçi burjuvaziyi devirdi ve 18 Mart’ta tarihin ilk işçi iktidarı kuruldu.

İşçi sınıfının bu büyük tarihsel eyleminde, tıpkı 1789 Büyük Fransız Devrimi’nde olduğu gibi, ilk harekete geçenler emekçi kadınlar oldu: Erkekleri beklemediler!

72 gün süren kısacık ömründe Paris Komünü,

· O tarihte hiçbir ülkede tam anlamıyla tanınmamış olan genel oy hakkını tanıdı; yasama, yürütme ve yargı organları seçimlerle belirlendi ve bu görevlere getirilen kişilere verilecek en yüksek ücret işçi ücretleri düzeyi ile sınırlandı.

· Zorunlu askerliğin, sürekli ordunun ve polis kuvvetlerinin lağvedilmesine karar verdi, eli silah tutabilecek tüm yurttaşların katıldığı Ulusal Muhafızı tek silahlı güç ilan etti,

· Dinci gericiliğe karşı büyük bir mücadele verdi, kilisenin zenginliklerini kamulaştırarak halka geri verdi, eşit ve ücretsiz hale getirilen eğitim laikleştirilerek kilise yobazlığından kurtarıldı, eğitim parasız yapıldı. Okullar devletin ve kilisenin hegemonyasından kurtarıldı.

· İşçi ücretlerinden yapılan ceza nitelikli kesintiler ve gece çalışmaları yasaklandı, kiralar ve esnaf ve zanaatkârın ödenemeyen kredi borçları ertelendi, rehinli malların satışı durduruldu.

· Kadınların sömürüden ve ezilmekten kurtuluşu için kurulmuş olan Kadın Birliği’nin gayretleriyle çocukların yasal hakları tanındı.

· Yabancı işgale karşı ülkeyi savunmak için en yüksek yurtseverlik duygularıyla hareket ederken “evrensel cumhuriyet” şiarıyla işçi sınıfı enternasyonalizminin kızıl bayrağını yükseltti, Napolyon’un 1809 Savaşı sonrasında ele geçirdiği topları eriterek yaptırdığı şoven milliyetçiliğin sembolü Vendome Zafer Sütunu’nu alaşağı etti, gerçek yurtseverliğin sadece ve sadece “Saraylara savaş, gecekondulara barış!” diyen işçi sınıfı enternasyonalizminden geçtiğinin canlı ispatı oldu.

Paris Komünü gerek zaferi gerekse yenilgisiyle sınıfsız sömürüsüz bir toplum için, eşit ve özgür bir dünya için sürdürdüğümüz mücadeleye bugün de ışık tutmaktadır.

Tarihte ilk işçi hükümetinin kurulması ve sömürücü burjuvaya karşı mücadelesi onun en parlak zaferiydi.

İşçi sınıfının güçlü, örgütlü ve kararlı bir öncü partiden yoksunluğu ise onun 72 günlük kısa ömründe yaşadığı tereddütlerin ve acı yenilgisinin başlıca sebebi olarak sonraki devrimci kuşakların belleğine kazınan en önemli ders oldu.

1917 Büyük Ekim Devrimi’nde Bolşevik Parti’nin öncülüğündeki Rus proletaryası, Komün’den çıkarılan bu derslerle zafere ulaştı.

Türkiye Komünist Hareketi olarak yüz elli yıl önce ‘göğün fethine çıkan’ ve burjuvazi tarafından acımasızca katledilen Paris işçi ve emekçilerinin, komünarların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve Paris Komünü’nün açtığı bu devrimci yolda dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsma azmimizi yineliyoruz.

Yaşasın Komün!”