17 Aralık 1965: FKF kuruldu

Üniversiteler içerisinde yeşeren antiemperyalist öğrenci ruhunun etkisiyle önemini arttıran FKF, ülke sorunlarının çözümünü hızlı, kamucu ve adil şekilde planlı bir sanayileşmede görmekteydi. Bunun etkisiyle yükselen öğrenci hareketi sadece gençliğin sorunlarıyla değil bütün ülkenin sorunları ile ilgilenir hale gelmişti. 

17 Aralık 1965: FKF kuruldu

Menderes hükümetlerinin ağır baskısı içerisinde çocukluk günlerini geçiren 60 kuşağı gençleri ülkenin gidişatı ile ilgili çare aramaya başlamıştır. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış arayan gençler kurdukları Fikir Kulüpleriyle bu arayışa çözüm bulmaya çalıştı.  Bu kulüplerin Ankara’da bir araya gelerek 17 Aralık 1965’te kuruluşunu tamamladığı Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) bugün ilerici, sosyalist, aydın gençlere önemli bir miras bırakmıştır.

27 Mayıs sonrasında oluşan görece özgürlük ortamında fikir hayatı şekillenen üniversiteli gençlik, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal çıkmaza ‘okumuş insan emekçi halkına karşı sorumludur’ şiarıyla müdahale etmek istemiştir. Türkiye’nin emperyalizme tam bağımlılığı karşısında sesini yükselten ilerici gençlik, kapitalist-emperyaslit sisteme karşı sosyalizm bayrağının taşıyıcılığını yapmıştır.

Mehmet Ali Aybar, Behice Boran ve Çetin Altan’ın başını çektiği 15 Türkiye İşçi Partisi milletvekilinin meclise girmesi yeni kuşak öğrencilerin sosyalizme olan bakışlarını derinden etkilemiştir. FKF kurulduğunda öğrenci siyaseti içerisinde büyük öneme sahip olmasa da birkaç yıl içerisinde muazzam bir etkiye sahip olmayı başarmıştır.

TİP’li milletvekillerine yapılan saldırılar ve üniversiteler içerisinde artan baskılara karşı FKF’nin duruşu kısa sürede büyümesinin en büyük sebebidir. Üniversiteler içerisinde yeşeren antiemperyalist öğrenci ruhunun etkisiyle önemini arttıran FKF, ülke sorunlarının çözümünü hızlı, kamucu ve adil şekilde planlı bir sanayileşmede görmekteydi. Bunun etkisiyle yükselen öğrenci hareketi sadece gençliğin sorunlarıyla değil bütün ülkenin sorunları ile ilgilenir hale gelmişti.

Sonuç olarak bakıldığında 1965’te kurulan FKF’nin bizlere bıraktığı aydınlık bir Türkiye mücadelesi bugün ülkenin devrimci gençleri tarafından devam ettirilmekte ve sosyalizm mücadelesi yükseltilmektedir.