DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,1

DİSK-AR tarafından hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Kasım 2021'de 8 milyon 45 bin kişi olarak gerçekleşti.

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,1

TÜİK Kasım 2021 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 10 Ocak 2022’de yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,2, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 22,1 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2021 Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Kasım 2021’de 8 milyon 45 bin kişi olarak gerçekleşti.

Rapordan özet bulgular şöyle:

  • TÜİK ve İŞKUR verileri arasında büyük fark devam ediyor
  • Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,1
  • Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 30
  • Geniş tanımlı ve dar tanımlı işsizlik arasındaki fark 10,9 puan

DİSK-AR’ın işsizlik verileri şöyle:

TÜİK’in atıl işgücü oranından hareketle yaptığımız hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Kasım 2021’de 8 milyon 45 bin olarak gerçekleşti. Kasım 2019’da 6 milyon 326 bin mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Kasım 2021’de 8 milyon 45 bine yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,6 iken kadınlarda yüzde 14,5’tir.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı erkeklerde yüzde 13,7 iken kadınlarda yüzde 18,9’dur. İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı erkeklerde yüzde 14,1 iken kadınlarda yüzde 26 seviyesindedir. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) ise erkeklerde yüzde 17,9 ve kadınlarda yüzde 29,8 düzeyindedir. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 11,9 puandır.

Kasım 2021 itibarıyla kadınlarda mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 597 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 805 bindir. Erkeklerde ise dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 179 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı ise 4 milyon 268 bindir.

Kasım 2021 verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori bu ayda yüzde 30,7 ile genç kadın (15-24) işsizliği oldu. Yüzde 29,8 olan geniş tanımlı kadın işsizliği ise ikinci sırada yer aldı. Salgın döneminde diğer işsizlik kategorilerine göre kadın işsizlik türleri genele göre çok daha yüksek gerçekleşti ve bu eğilim devam ediyor.

Kasım 2021’de kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,5 iken kentsel (tarım dışı) kadın işsizliği oranı yüzde 18 oldu.

TARIM DIŞI İŞSİZLİK 13.1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Tarım dışı işsizlik genelde de dar tanımlı işsizlikten daha yüksek görülüyor. Kasım 2021’de dar tanımlı işsizlik yüzde 11,2 iken tarım dışı işsizlik yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de 2018 Eylül’de başlayan ekonomik kriz ve 2020 Mart ayından bu yana yaşanan salgınının da etkisiyle işgücü piyasası dışına çıkış eğilimi artıyor. Zamana bağlı eksik istihdamda artış ve iş bulma ümidinin kaybedilmesine paralel olarak dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark giderek açılıyor. Örneğin, Kasım 2019’da dar tanımlı işsizlik yüzde 13,4 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 18,5 olarak gerçekleşmişti. Bu dönemde geniş tanımlı işsizlik dar tanımlı işsizlikten 5,1 puan yüksekti.

Kasım 2021’de ise dar tanımlı işsizlik yüzde 11,2 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,1 olarak gerçekleşti. Dar ve geniş işsizlik arasındaki fark bu dönemde 10,9 puan oldu. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni salgın dönemindeki işten çıkarma yasağının dar tanımlı işsizliği sınırlı düzeyde tutmuş olması ve işbaşında olunan sürenin azalmasıdır. Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik fırlamıştır.