Hafıza-i Beşer | 22 Şubat 1848: 1848 Devrimleri Paris'teki işçi ayaklanmasıyla başladı

22 Şubat 1848, Avrupa’ya yayılan 1848 Devrimleri’nin ilk adımı oldu.

Hafıza-i Beşer | 22 Şubat 1848: 1848 Devrimleri Paris'teki işçi ayaklanmasıyla başladı

19. yüzyılın ortalarında Sanayi Devrimi büyük ölçüde tamamlanmıştı. İşçiler günde 13-15 saat çalışıyorlar, sağlıksız ve kirli konutlarda zor koşullarda yaşamaya devam ediyorlardı. Köylerde artan nüfus işsizliğe ve toprak yetersizliğine yol açmış, alt yapının yetersiz kalmasına neden olmuştu.

22 Şubat 1848’de, kitlesel hareketlerin başını çeken devrimci militanların çoğu zanaatkardı, özellikle Paris’te metal işçileri ve Berlin’de dokumacılardı.

Marx ve Engels’in Komünist Parti Manifestosu’nu tam da bu tarihte kaleme alması bu durum açısından bir rastlantı değildir. Avrupa’da işçilerin yaşadığı problemlerin bir mücadele hattına oturtulması zorunluluğu doğmuştur. Ancak erken atılan adım, henüz yerleşememiş bir bilinç, çizilmemiş bir rota ve örgütsüzlük ile birleştiğinde istenilen sonuç elde edilememiştir.

Marksizm açısından çok önemli gelişmelere ışık tutacak bu başlangıç için Engels, Marx’ın kaleme aldığı Fransa’da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850 adlı çalışmasının 1895 tarihli giriş metninde 1848 için “kıta üzerindeki ekonomik gelişme durumunun kapitalist üretimi ortadan kaldırmak için yeterince olgun olmadığını” yazacaktır.

22 Şubat 1848, Avrupa’ya yayılan 1848 Devrimleri’nin ilk adımı oldu…