Hafıza-i Beşer | Komünist Manifesto yayımlandı

Komünist Manifesto, sadece Komünistler Birliği için değil, dünya işçi sınıfı ve devrimci hareketleri için de bir rehber niteliği kazanmıştır.

Hafıza-i Beşer | Komünist Manifesto yayımlandı

4 Temmuz 1848’de Karl Marx ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı Komünist Manifesto yayınlandı.

Adiller Birliği/Doğrular Birliği’nin çağrısıyla düzenlenen “Birlik Kongresi” neticesinde alınan kararlar doğrultusunda, birliğin lağv edilmesi ve yerine Komünistler Birliği’nin kurulmasına karar verilmiştir, “Tüm insanlar kardeştir!” sloganı yerine “Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin!” sloganı benimsenmiştir. Birliğin ilk başkanı Friedrich Engels, başkan yardımcısı ise Karl Marx olmuştur. Komünistler Birliği, kuruluşu ile beraber kendisini anlatma, amaçlarını tanımlama ve tanıtma isteği hissetmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda kaleme alınan Komünist Manifesto, sadece Komünistler Birliği için değil, dünya işçi sınıfı ve devrimci hareketleri için de bir rehber niteliği kazanmıştır. Metnin en önemli özelliği o güne dek ütopik bir düşünce kalıbı içerisinde varlığını sürdüren Sosyalizm ve Komünizm fikirlerini, ilk defa bilimsel bir metodoloji çerçevesinde ele alınmasıdır.

Komünist Manifesto ilk olarak 1848 tarihinde Londra’da Almanca koyu yeşil bir broşür olarak basılmıştır. Türkçeye ise pembe bir kitap kapağı ile basılması, Türkiye’de “pembe kitap” olarak ‘da anılmasına neden olmuştur.

Komünist Manifesto’nun ilk Türkçe çevirisi, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) ilk üyelerinden biri olan ve uzun yıllar başkanlığını da yürüten Doktor Şefik Hüsnü tarafından 1923’te yapılmıştır.

Komünist Manifesto, en çok üstüne tartışılan ve basımı yapılan metin olma özelliğini taşımaktadır. Vladimir İlyiç Ulyanov, Lenin, Komünist Manifesto hakkında “Bu küçük kitapçığın ağırlığı pek çok cilde denktir. Bugüne dek uygar dünyada örgütlü ve mücadeleci proletaryanın tümüne hayat ve hareket veren onun ruhudur.” diyerek metnin niceliksel olmayan niteliksel özelliğini vurgulamıştır.

Komünist Manifesto, 2013 yılında Marx’ın Kapital’i ile birlikte UNESCO’nun Dünya Belleği Programına dahil edilmiştir.

Yazımızı son olarak Komünist Manifesto’nun belki de en meşhur ve dilden dile dolaşan cümlesi ile bitirmek istiyoruz “Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin!”