Kadınların 8 Mart programı belli oldu: 9 kadın örgütü 6 Mart'ta "Eşit, özgür yaşayacağız" şiarıyla sokağa çıkıyor

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili 9 kadın örgütü ortak mücadele programı açıkladı.

Kadınların 8 Mart programı belli oldu: 9 kadın örgütü 6 Mart'ta

Yaklaşan 8 Mart  ile ilgili 9 kadın örgütü yan yana gelerek ortak mücadele programlarını açıkladı.

Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı ile basına ve kamuoyuna ortak mücadele hattını açıklayan kurumlar, “Şiddeti, sömürüyü bitireceğiz; Eşit, özgür yaşayacağız” şiarı ile 6 Mart pazar günü saat 16.00’da Kadıköy Rıhtım’da sokağa çıkacaklarını duyurdular.

Şişli’de düzenlenen  toplantıda kadın örgütleri, bakım hizmetlerinin ücretsiz kamusal hizmetler haline gelmesini, eşit işe eşit ücret talebini, tarikat ve cemaat tahakkümüne son verilmesi talebini yükselteceklerini dile getirdiler.

“EMEKÇİ SINIFLARLA BİRLİKTE AYAĞA KALKMAYA  ÇAĞIRIYORUZ”

İlerici Kadınlar Derneği adına söz alan Nuray Yenil, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün emekçi sınıfların mücadelesi açısından önemli bir dönemeç olarak görüyoruz. Bugün emekçi sınıfların yaşadığı sorunlar ne ise emekçi kadınların yaşadığı sorunlar da aynıdır. Bizlerin birlikte bir mücadele örmeye ihtiyacı var. Bizlerde bu sömürü düzenine karşı gericiliğe karşı, kadına yönelik şiddet ve her türlü ayrımcılığa karşı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde tüm dostlarımızı gücümüzü birleştirmeye çağırıyoruz. Eşit, özgür ve laik bir ülkenin kurtuluşu için bugün  direnen emekçi sınıflarla birlikte ayağa kalmaya çağırıyoruz.

Ortak mücadele için çağrı yapan kadın örgütleri ise şu şekilde;

Devrimci İşçi Partili Kadınlar, Eşitlik Kadın Örgütü, FKF’li Kadınlar, İlerici Kadınlar Dayanışma Derneği, İlerici Kadınlar Derneği, Kadınlar Direnişte – Özgür Kadın Dayanışması, Kadın Meclisleri, Kırmızı Gazete ve Sosyalist Kadın Hareketi

Basın toplantısında;

“-İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi göstermek için, kadın cinayetlerini ve kadına yönelik her türlü şiddeti durdurmak için,

-6284’ün etkin uygulanmasını sağlamak için,

-Etkin soruşturmaların yürütülmesini ve şüpheli kadın cinayetlerini açığa çıkarmak için

-Kadınların ve LGBTİQ+’ların istihdama katılımı önündeki tüm engelleri kaldırmak için

-İstismar ve şiddet davalarında cezasızlığın son bulması için

-Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımları sonlandırmak için

-Eşit işe eşit ücret verilmesi için

-Tüm yaşam alanlarında ve iş yerlerinde ücretsiz, nitelikli, kamusal kreşlerin açılması için

-Nafaka hakkının eksiksiz uygulanması için

-İşyerinde mobbing, taciz ve baskının son bulması, sendikalaşma ve örgütlenme hakkına sahip çıkmak için

-Temel ihtiyaç ürünlerinin ücretsiz sağlanması için

-Doğum kontrol yöntemleri ve ürünlerinin ücretsiz sağlanması için

-HPV aşısının ücretsiz ve koşulsuz sağlanması için

-Kürtaj yasaklarını kaldırmak için

-Gerici politikalara son vermek için

-Tarikat ve cemaatlerin tahakkümüne son verilerek, tarikat ve cemaat yurtlarının kapatılması ve barınma hakkının kamusal olarak sağlanması için

-Patronları ve onların siyasi temsilcilerini, şiddet uygulayan erkekleri kollayanlanları yenmek için mücadele edeceğiz.

27 Kasım’da ‘Eşit, özgür olacağız, şiddetsiz, sömürüsüz bir dünya kuracağız’ demiştik. 6 Mart’ta daha da güçlenerek ‘Şiddeti, sömürüyü bitireceğiz; eşit, özgür yaşayacağız’ diyeceğiz. Saat 16.00’da Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi önünde buluşacağız.”

başlıklarına ve taleplerine dikkat çekilirken 6 Mart’ta yapılacak olan eyleme çağrıda bulunuldu.