1 Mayıs’a giderken inşaat işçileri

1 Mayıs’a giderken inşaat işçileri

21-04-2022 15:14

İnsanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen ancak emekçilerin örgütlü ve politik mücadelesi ile mümkündür. İnşaat işçileri bu anlamda işçi sınıfının öncülüğünü yapacaktır.

Hasan Kırlangıç

İnşaat sektörü denince akıllara gökdelenler, yollar ve mega projeler gelir. Bütün bunların temelinde ise inşaat işçisinin ödenmeyen ücretleri, gasp edilen sosyal haklar, en önemlisi de bu şantiyelerde yaşanan iş cinayetleri vardır.

İnşaat sektörü, ağır işkolunda olan ama işçilere hiç bir iş güvencesi sağlanmayan bir sektördür. 20 yıllık AKP hükümeti inşaat sektörünü ülkenin ekonomi lokomotifi haline getirmiş; bilindik, yandaş müteahhitlere usulsüz ve hukuksuz verdiği ihaleler nedeni ile iş cinayetleri ve sömürü daha da artmıştır. Taşeronluğun önünü açarak, inşaat işçilerini sendikası ve örgütsüz yaşama mahkûm etmiştir.

İnşaat işçisi sahipsiz değildir!

Zenginleşen inşaat patronlarına karşı sürekli yoksullaşan ve kölelik koşullarında çalıştırılan inşaat işçisi kaderini değiştirmek istiyorsa örgütlü olmalıdır. Ülkemizde ve yurtdışında sendikamızın öncülüğünde inşaat işçilerinin ücretlerinin gasp edilmesine, kötü barınma ve beslenme koşullarına mahkûm edilmesine ve şantiyelerde kendilerine sunulan olumsuz koşullara karşı birçok kez ayağa kalkan inşaat işçileri, patronların uykularını kaçırarak taleplerini elde etmiş, mücadeleleri kazanımla sonuçlanmıştır. Örgütlü mücadele ettiğinde inşaat işçisinin kazanacağı sendikamızın bugüne kadar yaptığı grevler ve eylemlerle kendini göstermiştir.

Örgütlü inşaat işçisi patronların hegemonyalarına boyun eğmez!

Sendikamız inşaat işçisinin kaderini değiştirmek için çıktığı bu yolda, öncülüğünü yaptığı birçok direnişle şantiyelerde inşaat işçisini esaret altından çıkartıp örgütlü mücadelenin gücünü kanıtlamıştır. İnşaat işçisi yan yana geldiğinde dünyanın neresinde olursa olsun birçok şeyi değiştirebileceğini kanıtlamış ve bunu sendikamızın öncülüğünü yaptığı grev ve direnişlerde somut olarak ortaya koymuştur.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası her zaman işçilerin yanında olmuş ve olacaktır!

İnşaat işçileri cumhuriyet tarihinden bu yana örgütsüz bırakılmış ve sürekli sirkülasyona uğrayan bir iş kolunda çalışmıştır. Sendikalı inşaat işçileri çoğu kez bu kötü durumları değiştirmek için eylemler yapmış, bunun için mücadele etmiştir. Özellikle AKP hükümetinin iktidara gelmesiyle beraber patronların hem hukuki zeminde önü açılmış hem de AKP hükümetinin denetimsiz politikaları şantiyelerde boy göstersin istenmiştir. AKP hükümeti ve inşaat patronları bir araya gelip haklarımıza, emeğimize, çocuklarımızın geleceğine saldırırken buna dur diyecek tek güç inşaat işçilerinin örgütlü mücadelesidir.

İşçiler örgütlü mücadeleleri sayesinde gücünü AKP hükümetine ve patronlara karşı göstermiş ve birçok kazanım elde etmiştir!

Önümüzdeki 1 Mayıs tam da işçilerin alanlarda olması, hakkını araması, gücünü ve sesini hükümetin sömürgeci politikalarına karşı yükseltmesi gereken, örgütlü inşaat işçisinin ve örgütlü emekçi halkın el ele, kol kola alanları sloganlarla süsleyip, masaya yumruğunu vurması için odak noktası olmalıdır. İşçi sınıfının bir bütün olarak bükülmez bir kol olduğunu hükümete ve emperyalistlere göstermesi günüdür! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü 2022 yılında yaşanan ekonomik krize, yoksulluğa, işsizliğe, iş cinayetlerine, kadın cinayetlerine dur demenin günüdür!

Yıllardır dağınık, örgütsüz ve savunmasız bırakılan, patronların mobingine uğrayan olan inşaat işçileri son 3 yıldır 1 Mayıs alanlarında baretleriyle, söylemleriyle ve örgütlü gücüyle kendini ve gücünü göstermiştir. Bu yıl da bulunduğumuz illerde baretlerimizle taleplerimizi, isyanımızı, öfkemizi coşkumuzla haykıracağız. İnşaat işçisinin ödenmeyen ücretlerle, gasp edilen haklarla, iş cinayetleriyle değil; mücadelesi ve bu mücadelenin sonucu kazandıklarıyla anılacağı, insanca yaşam koşullarında yaşayacağı günler için inşaat işçisi şantiyelerde büyüttüğü öfkesini 1 Mayıs’ta tüm emekçilerle buluşturacaktır.  İnşaat işçileri sürekli iş kazaları geçirip iş cinayetleri sonucu can verirken, patronlar televizyonlarda hiç bir şey yokmuş gibi boy göstererek, şantiyelerdeki sömürüyü ve iş cinayetlerini gizlemeye çalışmaktadır. Toplumda her şeyin mükemmel olduğu havası yaratılırken AKP hükümeti ile birlikte hükümetin özelleştirme ve sömürgeci politikaları övülmektedir. Bu ikiyüzlülüğe en büyük yanıt alanlarda verilecektir!

Yolsuzluklara, sömürüye, emek ve emekçi düşmanlarına dur demenin vakti geldi!

İnsanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen ancak emekçilerin örgütlü ve politik mücadelesi ile mümkündür. İnşaat işçileri bu anlamda işçi sınıfının öncülüğünü yapacaktır.

Sendikamız inşaat ve yapı işçileri sendikası inşaat sektöründe yaşanan haksızlıkların, çalışma şartlarının ve cinayetlerin peşini bırakmamaktadır, bırakmayacaktır!

İnşaat ve yapı işçileri sendikası her zaman emekçilerin yanında yer alacaktır!

Başta tüm inşaat işçileri olmak üzere emeği ile yaşayan işçi sınıfının bu anlamlı gününü selamlıyoruz.

İnşaat işçileri olarak emeğimiz üzerinden gününü gün eden patronlara, para babalarına ve onları koruyan, işçileri onlara peşkeş çeken bu düzene ve bu düzenin temsilcilerine boyun eğmeyeceğiz!

Yaşasın haklı mücadelemiz!

Yaşasın emekçilerin örgütlü mücadelesi!

Yaşasın sınıf dayanışması!

Yaşasın 1 Mayıs!