SERBEST KÜRSÜ| MEB’in yeni Bakan Yardımcısı neyi hedefliyor?

AKP gençlikle uyuşamıyor, gençliği kapsayamıyor ve bu durum yıllardır artarak ilerliyor. Fakat yine de bu uyuşmazlığı gericiliği, laiklik karşıtlığını baskıcı bir biçimde arttırarak kızgınlaştırıyor. Yapılan değişikliğe ve bakanın siciline bakıldığında bugün AKP, eğitimde dindar ve kindar bir nesil yetiştirme politikasını yükseltmeyi hedeflediği ortaya çıkıyor.

SERBEST KÜRSÜ| MEB’in yeni Bakan Yardımcısı neyi hedefliyor?

Sevilay İşler

8 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada yeni Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili yerine Nazif Yılmaz’ın atandığı bildirildi. AKP iktidarının kendi gerici ideolojisi doğrultusunda eğitim sistemine yıllarca nasıl müdahale ettiğini gördük. Gün geçtikçe gençlik; gericilerin, yobazların, laiklik düşmanlarının dindar ve kindar gençlik yetiştirme politikalarına daha da itiliyor.

Nazif Yılmaz’ın çalışmalarında yer aldığı kurum ve kuruluşlara bakıldığında ise;
2016 yılında yurtlarında kalan 45 çocuğun istismara uğradığı Ensar Vakfı’nın yürüttüğü çok sayıda projede yer aldı.
2002-2012 yıllarında Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi’nde imam hatip liselerinde eğitimin kalite ve niteliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilen komisyonun çalışmalarını koordine etti.

Nazif Yılmaz’ın “Yaz Kuran Kurslarında Eğitimde Kalite” adlı kitabı ise Ensar Vakfı’nın bünyesindeki DEM Yayınları’ndan çıktı.

Eğitimde Misyoner Faaliyeti Yürütüyor!

2018 yılında Konya İl Eğitim Müdürlüğü, İKDAM Eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen “İmam Hatip Öğretmenleri Zirvesi ve Gençlik ve İnanç Çalıştayı’nda” öğrencilerin deizme ve ateizme yöneldiği sonucu çıkarılmıştı.

Bunun üzerine Nazif Yılmaz eğitim müfredatında din derslerinin daha etkin olması gerektiğini vurgulamıştı. Bu doğrultuda 1, 5 ve 9. sınıfların ve imam hatip liselerinin bütün ders kitaplarını yazdı.

“Fıkıh” adlı kitabında “Ey iman edenler! Adam öldürmelerde size kısas farz kılındı. Hüre hür köleye köle, kadına kadın.” şeklinde söylemler yer alıyordu. Çok daha küçük yaşta çocukların bu tarz kitaplarla ve söylemle karşılaşması akıl işi değil.

Nazif yılmaz hayatı ve eserleri boyunca dinci gericiliğin yaygınlaşması ve dayatılması için çaba göstermiştir.
Laiklik karşıtı dernekte çalışma yürüttü.

Nazif Yılmaz uzunca bir süre ise Fatih’te bulunan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nde görev üstlenerek çalışmalar yürüttü. “ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ” ise laik eğitime karşı sık sık kampanyalar düzenlemesinin yanı sıra, son dönemlerde İstanbul Sözleşmesi’ni, LGBTİ yurttaşları hedef gösteren açıklamalarda bulundu.

11 Ocak’ta yayınladığı video sonrası intihar eden üniversiteli arkadaşımız Enes Kara, okumakta zorlandığını, mezun olsa dahi harcadığı emeğin karşılığını alamayacağını, zorla yollandığı tarikat yurdunda yaşadığı baskıları anlattığı video, ülkemizde gençliğin AKP ve sermaye düzeni eliyle itildiği çıkmazı göstermektedir. Aladağ’da bir kız yurdunda yaşanan yangında yaşamını yitiren arkadaşlarımızın, Antalya’da yine bir cemaat yurdunda “Deccalı öldürdüm” diyerek işlenen cinayet hâlâ akıllardadır. AKP’nin “kamu hizmeti” saydığı bu gerici yapılanmaların gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir!

AKP gençlikle uyuşamıyor, gençliği kapsayamıyor ve bu durum yıllardır artarak ilerliyor. Fakat yine de bu uyuşmazlığı gericiliği, laiklik karşıtlığını baskıcı bir biçimde arttırarak kızgınlaştırıyor. Yapılan değişikliğe ve bakanın siciline bakıldığında bugün AKP, eğitimde dindar ve kindar bir nesil yetiştirme politikasını yükseltmeyi hedeflediği ortaya çıkıyor.

Nazif Yılmaz ise daha önceki çalışmaları üzerinden düşünüldüğünde gençliğin deizme ve ateizme yönelmemesi için çağ dışı kitaplar yazan, imam hatiplerde Türkçe yasaklansın diyen bir isim olarak karşımızda duruyor.

AKP’nin gençliğe yönelik baskıcı adımları her seferinde ters tepmişti, şimdi ise savaşı kızgınlaştırıyor.

AKP, eğitimin her alanını 20 yılda değiştirip dönüştürdü. Cumhuriyetin yarattığı ilerici birikimden kırıntı kalmadı. Gençlik artık Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç gibi aydınlanmacı eğitimcilere değil, Nazif Yılmaz gibi gericilere emanet ediliyor!

Onlar sömürü düzenlerini devam ettirecek dindar ve kindar nesiller yetiştirmek için Nazif Yılmaz gibi eğitimcileri görevlendirsinler, müfredatlar değiştirsinler, imam hatipler açsınlar; ellerinden geleni ardına koymasınlar. Bu ülkenin ilerici gençliği onların zihniyetine teslim olmaz!

Gençlik, gericilere ve muhafazakarlara karşı daima yeniliğin ve ilerinin yanında durmuştur. Gençlik her zaman onların çağ dışı düşüncelerinin, yobaz zihniyetinin ortadan kaldırılması için kalemine, kitabına ve dinamizmine sarılarak bilimin, aydınlanmanın, laikliğin ve eşitliğin sesini yükselten olmuştur.

Bu ülkede aydınlanmanın ve ilericiliğin yüzü olan gençlik; laik ve bilimsel, parasız ve eşit bir eğitim mücadelesini yükseltecek; laik, bağımsız ve sosyalist yeni bir ülkeyi, Sosyalist Türkiye’yi kuracaktır!