AKP ve üniversiteler üzerinden emperyalizmi anlayabilmek

Üniversitelerimizin mevcut durumu AKP ideolojisinin sebep olduğu yıkımlardan yalnızca biri fakat bu örnek AKP ve ÖSO zihniyetinin ortaklaşmasından yola çıkarak beslendikleri damarın gelişimini ve işin gerçek yüzünü görmemize fırsat sağlıyor.

AKP ve üniversiteler üzerinden emperyalizmi anlayabilmek

TİLBE SU ASLANPAY

 20 yıllık AKP iktidarının toplumsal alandaki ideolojik ve siyasi dönüşüm hedefleri doğrultusunda attığı adımların yansımaları birer birer karşımıza çıkıyor. Birey ile toplum bağının bilincinde olan iktidar, genç kuşakların üstlenebileceği misyonun da farkında olduğu için bir nesli değiştirebilmenin yolunun ‘gençliğin yaşam alanı içerisinde bulunmaktan’ geçtiğini biliyor. Ve bu doğrultuda iktidarın gençliğe müdahalesi üniversite kampüslerinde kendisini gösteriyor. “Çok sevgili” liberallerin de içi boş özgürlük savunuculuğunun bir çıktısı ‘…ama düşünce özgürlüğü!’ diye başlayan tezatlıkları bu müdahelelerin meşrulaşmasının yolunu açıyor, iktidarın değirmenine su taşıyor. Siyasal islam fikriyatının yerleşik bir hale gelmesine sebep olan “özgürlük denetleyicileri”, gericilikten beslenen AKP iktidarının politik adımlarının topluma yansıması olan bugün ilkokullarda imam hatipleşmeye, üniversitelerde gerici ÖSO, IŞİD gibi ekiplerin yer bulabilme sürecine ortak oluyor.

Karabük Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Kilis Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen “Özgür Suriye Ordusu” bayraklı toplantılar, kampüs içerisindeki etkinlikler karşılaştığımız son örnek. ÖSO’nun Suriye’de emperyalizm destekli savaşın başlangıç tarihi olan 15 Mart’ı devrim diyerek kutlaması, bayrak sallaması durdukları kanadı açık bir şekilde ortaya çıkarıyor. ÖSO, IŞİD dediğimiz yapılanmaların sahip olduğu zihniyet üniversitelerimizde kendine alan bulabiliyor, alttan alta destekleniyor. Tüm bunlar Reyhanlı ve 10 Ekim Ankara Gar katliamlarını üstlenen bu yapılanmaların zihniyeti ile örtüşen AKP’nin gerçekliğini ve tehlikesini gözler önüne seriyor. AKP iktidarının toplumdaki değişim ve dönüşüm hedefi ile hayata geçirdiği politikalarının altında kalan üniversitelerimizde bu yapılanmaların varlığına engel olunmaması aksine bu zihniyete alan açılıyor olması, AKP’nin ve bu örgütlerin aynı ideolojik düzlemde buluştuğunun bir diğer göstergesi. Üniversitelerde ilerici aydınlanmacı hocaların barındırılmaması, gençlik topluluklarına, solculara alan tanınmamasına karşın cihatçı terör örgütlerinin, tarikatların, ülkücülerin önünün açılması bir tesadüf değil. Bu ortamlarda bilimsel ve siyasal eğitimlerin, tartışmaların sağlıklı olamayacağı ve bilinçli bir şekilde alaşağı edildiği ise su götürmez bir gerçek. Sıkça dillendirdiğimiz gibi üniversitelerin yalnızca “üniversite” adını taşıdığı ve nitelik kaybı yaşadığı ise AKP’nin yaratmak istediği Türkiye’nin bir çıktısı.

Üniversitelerimizin mevcut durumu AKP ideolojisinin sebep olduğu yıkımlardan yalnızca biri fakat bu örnek AKP ve ÖSO zihniyetinin ortaklaşmasından yola çıkarak beslendikleri damarın gelişimini ve işin gerçek yüzünü görmemize fırsat sağlıyor. Aynı ideolojik arka planın bu coğrafyalarda beslenmesinin sebebini açıklayabilmek için emperyalizmi ve işleyişini kavramak gerekiyor. Kavrayabilmek için ise somut yansımalarının birbiri ile bağını okuyabilmek önemli kalıyor. Ortadoğu ve Türkiye’de “siyasal islam” olarak aynı siyasi ve ideolojik altyapı ile çizilen iktidar projelerinin sıra sıra yerlerini aldıklarını ve aynı zamanda birbirleri ile ilişik halde olduklarını görüyoruz ve Ortadoğu toplumlarının dönüşümü ve parçalanması için kurulan yapılar ve çizilen kurgular emperyalizmin nihai hedefini gösteriyor.

Suriye’deki savaş ve Türkiye’ye yansımaları; ÖSO, IŞİD gibi örgütlerin varlıkları ve ABD tabanlı aldıkları destekler; AKP iktidarının bu yapılar ve ABD ile bağı gibi başlıklar ise bu konu çerçevesinde emperyalizm etkisini anlamamızı kolaylaştırırken emperyalizm olgusunu anlamamak da ısrarcı olan ve olaylar arasındaki bağı kurmakta zorlanan toplam için kritik bir yerde duruyor.

Ortadoğu’da siyasal islamcılığın yükseltilmesi, Ukrayna’da neo-Nazilerin desteklenmesi gibi örnekler emperyalizmin işleyişini anlatıyor. Tam da bugün NATO ve ABD emperyalizmine Ukrayna üzerinde somut bir şekilde şahit oluyorken yine emperyalizm eliyle bilinçli bir şekilde yükseltilmeye çalışılan salt barış sloganlarının ikiyüzlülüğünün de farkında olmak gerekiyor.

Üniversitelerdeki eğitimin diyalektikten uzaklaşması sonucu kavramlar arasındaki bağları yeterince kuramayan bir toplamın yetiştirilmesi yine emperyalizm ekmeğine yağ sürüyor. Çünkü üniversitelerimize verilen zararın emperyalizmin uşağı AKP iktidarı ile ilişik olduğunu anlayabilmek için olayların birbiri ile bağını kurabilmek gerekirken bugün yeterli düşünsel kabiliyet ve bilinç sahibi olunamadığı için maddi olarak görmediğimiz takdirde olayları zihinde birbiri ile iliştirmek ve kavramak oldukça güç oluyor. Yine buradan emperyalizmin ülkelerin bağımlılığını arttırabilmesi ve toplumun sesini kısabilmesi için ülkelerin iç işleyişine neden müdahale ettiğini anlıyoruz.

AKP zihniyetine, sermayeye, emperyalizme karşı oluşumuzun sebebini  anlatabilmek için toplumun ekonomik, siyasal, kültürel ve daha birçok alanda aldığı müdaheleleri, bunun sonucunda da mahkum olduğu değişimi ve çöküşü arkasındaki sebeplerinin okunması, ideoloji ve siyasetle bağını çözümlenmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Bugün anti-emperyalizm dediğimiz zaman, bağımsız Türkiye dediğimiz zaman aslında üniversitelerimize, yaşam alanlarımıza, özgürlüğümüze sahip çıktığımızı ve bunların birbirinden bağımsız olmadığını vurgulamamız gerekiyor.

Yukarıda anlatılanları kavradıktan sonra, sadece durumun ehemmiyetini konuşarak, tartışarak, okumasını yaparak okullarımıza, memlekete sahip çıkabilmenin mümkün olmadığını hatırlamak gerekir. Belirli bir bilince erişmiş olmanın getirdiği sorumluluğu üstleniyor olmak demek harekete geçmek gerektiğinin altını çiziyor. Örgütlü bir şekilde yürüyen bu işleyişe karşı durabilmenin yolu örgütlü bir sesi yükseltmekten geçer. Gençliğin bir araya gelmesi, ortak bir kavga etrafında kenetlenmesi ile ancak nihai bir sonuç elde edilebilir.