Sosyalist Güç Birliği'nden '25 Kasım' çağrısı: Eşit, özgür ve laik bir ülke için kadınlar mücadeleye

"Kadına yönelik şiddetin kaynağında toplumsal eşitsizliklerin hüküm sürdüğü sermaye düzeni yatıyor. Kadına yönelik şiddet artıyor; çünkü sömürü ve eşitsizlik derinleşiyor, gericilik kadını toplumsal yaşamın ve üretimin dışına atmaya çalışıyor, yoksullaşma ve hayat pahalılığı artıyor."

Sosyalist Güç Birliği'nden '25 Kasım' çağrısı: Eşit, özgür ve laik bir ülke için kadınlar mücadeleye

Sosyalist Güç Birliği, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” bir çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Kadınlara reva gördükleri şiddete, baskıya ve ayrımcılığa son vermek için kadınların eşit ve özgürce yaşayabilecekleri laik bir ülke mücadelesi bu nedenlerle daha da yaşamsal hale geliyor.” denildi.

“Şiddete, gericiliğe ve yoksullaşmaya karşı, eşit, özgür ve laik bir ülke için kadınlar mücadeleye” başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ülkemizde ve dünyada artmaya devam ediyor. Her gün en az bir kadın cinayetinin işlendiği ülkemizde her on kadından neredeyse dördü şiddete maruz kalıyor.

Kadına yönelik şiddetin kaynağında toplumsal eşitsizliklerin hüküm sürdüğü sermaye düzeni yatıyor. Kadına yönelik şiddet artıyor; çünkü sömürü ve eşitsizlik derinleşiyor, gericilik kadını toplumsal yaşamın ve üretimin dışına atmaya çalışıyor, yoksullaşma ve hayat pahalılığı artıyor.

Eşitsizlik ve yoksulluk artarken kadınların payına geçim sıkıntısı içinde aile bütçesini idare etme ve israfı önleme görevi düşüyor. Kadınlar, bir yandan da sermayenin lehine kuralsızlaştırılan çalışma koşulları, artan sömürü, taciz ve aşağılanmayla karşı karşıya…

AKP, toplumu, tarikat ve cemaatlere mahkûm ederek, imam hatipleri yaygınlaştırarak, bilimsel düşünceye saldırarak teslim almaya çalışırken dinselleşmeyle en çok da kadınlar üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

Şiddet ve istismar aile içinde de devam ederken kadın düşmanları “kol kırılır yen içinde kalır” diyerek kadınları çaresizliğe itiyor. Kadınların hangi yaşta evleneceklerine, kaç çocuk doğuracaklarına, boşanıp boşanamayacaklarına karar vermeye çalışanlar şimdi de evliliğe teşvik için eğitim programlarını gündeme getiriyor. AKP, elini kolunu bağlayan tüm yasal düzenlemelerden kurtulmaya çabalıyor, kadınların mücadeleyle elde ettikleri tüm tarihsel kazanımlara saldırıyor. Türbanın arkasına sığınan iktidar ve muhalefet gericilikte yarışırken kadınların gerçek sorunlarının üzeri örtülüyor, gericilik mevzi kazanıyor.

Kadınlara reva gördükleri şiddete, baskıya ve ayrımcılığa son vermek için kadınların eşit ve özgürce yaşayabilecekleri laik bir ülke mücadelesi bu nedenlerle daha da yaşamsal hale geliyor.

Yaşam hakkına, geleceğine, törpülenen tüm tarihsel kazanımlarına sahip çıkan kadınlar gericileri, sömürücüleri, kadın düşmanlarını bu ülkeden defedene kadar geri adım atmayacaktır!

Şiddetin, sömürünün ve gericiliğin son bulduğu bir ülke için, tüm kadınları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde eşitliğin, özgürlüğün, laikliğin sesini yükseltmeye, mücadeleye çağırıyoruz.”