TKH asbestli gemiye karşı sokağa çıktı: Paranız batsın, işçiler yaşasın!

"Başta gemi söküm işçisi olmak üzere Aliağa halkını ve buradaki tüm canlı yaşamını hastalık ve ölüme götürecek bu geminin gelişine onay verilmesini reddediyoruz!"

TKH asbestli gemiye karşı sokağa çıktı: Paranız batsın, işçiler yaşasın!

İçerisinde 600 ton asbest barındırdığı öne sürülen Brezilya Donanması’na ait Nae Sao Paulo isimli uçak gemisinin söküm için Aliağa’ya gelecek olmasına tepkiler sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, denize, çevreye ve insan sağlığına zarar vereceği öngörülen geminin sökümüne onay vermesi tartışma konusu olurken Türkiye Komünist Hareketi (TKH) İzmir İl Örgütü konuya ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, “Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisi Aliağa’da SÖK Denizcilik şirketi söküm tersanesi tarafından satın alındı. Uzun süre Fransa’nın nükleer silah yapımında kullanılan gemide, asbestin yanı sıra pek çok ağır metaller, zehirli gazlar, radyoaktif maddeler, hidrokarbonlar, balast suyu gibi insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden kimyasallar bulunuyor. Başta gemi söküm işçisi olmak üzere Aliağa halkını ve buradaki tüm canlı yaşamını hastalık ve ölüme götürecek bu geminin gelişine onay verilmesini reddediyoruz! SÖK Denizcilik şirketi açıklamasında gerekli incelemeleri yaptıklarını, firmalarında yıllardır sektörde yasalara uygun şekilde söküm işlemlerinin yapıldığını, bu alanda deneyimli olduklarını söylüyor! Biz bunları yıllardır Gemi Söküm işçilerinin koşullarından, ölümle ve hastalıkla burun buruna çalışmalarından, iş cinayetlerinden tanıyoruz ve biliyoruz! Sizler işçi ölümlerinde deneyimlisiniz! Sizler işçileri ölümle açlık arasında bırakmakta deneyimlisiniz! Sizler Gemi Söküm emekçilerinin en haklı talebi olan insanca yaşam ve çalışma koşulları talebinin tam karşısında durmakta deneyimlisiniz! Biz sizleri tanıyoruz ve biliyoruz!” ifadeleri kullanıldı.

“Gemi Söküm işçileri yıllardır sermayenin, şirketlerin kâr hırsı neticesinde güvenliksiz, önlemsiz, iş cinayetlerine kapı aralayan koşullarda çalışmaktadır” denilen açıklamada, “Gemi söküm patronları katmerli kârlar elde ederken, durum emekçiler için hiç de böyle olmuyor! Daha bu yılın şubat ayında Aliağa Gemi Söküm işçileri talep ettikleri ücret ve fazla mesai paralarının ödenmemesi ve istedikleri insanca çalışma koşullarının sağlanmaması üzerine direnişe geçmişlerdi. Şubat ayında, direnişteki forumda söz alan bir işçi kardeşimizin sözleri hala geçerlidir: “Patronlar bizi kapıdaki köpekle aynı seviyeye koymuyorlar. Artık insan yerine koyulmak istiyoruz.Kamuoyunun taleplerini, kaygılarını ve hassasiyetlerini önemsediklerini açıklayan SÖK Denizcilik Şirketi, insan sağlığını tehdit eden bu zehirli atıklarla ilgili raporu kamuoyuna açıklamıyor! Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere, bu talandan mesul bütün bakanlıklar Gemi Söküm işçilerine ve Aliağa halkına bu geminin tehlikeli madde envanterini açıklamalıdır. Doğamızı, kentimizi, emekçilerin yaşamını tehlikeye sokan bu geminin patronların zenginliklerine zenginlik katmak uğruna kentimize gelişini kabul etmiyoruz! Patronlar için çevre talanının bir önemi yoktur. Patronlar için Aliağa’daki canlı yaşamının bir önemi yoktur. Patronlar için Gemi Söküm işçilerinin sağlığının bir önemi yoktur! Onlar, sermaye sahipleri, yalnızca kendi kârlarını düşünürler” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada son olarak şöyle denildi:

“Biz biliyoruz ki:

Gemi Söküm ve ülkemizdeki tüm emekçiler için hak gaspları, iş cinayetleri, doğa talanı yeni değildir. Dün Gemi Söküm işçilerinin hakkı olan ücretleri ödemeyenler, bugün de ölüm saçan bu geminin sökümünü yine işçilerin yapmasını istiyorlar. Bu geminin Aliağa’ya geliş projesi iptal edilse bile, bizi burada yeni insan yaşamına aykırı projeler bekliyor olacak! Biz biliyoruz ki: Emekçilerin, halkımızın kurtuluşu ancak yaşamımızı hiçe sayan bu düzenden kurtularak olacaktır!

İzmir Aliağa Gemi Söküm işçilerinin tavrı nettir! Emekçilerin kurtuluşu ancak insanca, eşit, sömürüsüz bir düzenin tesisiyle mümkündür. Komünistler olarak, patronların sömürüsüne, kâr hırsına karşı mücadele etmek en açık çağrımızdır. Gemi Söküm işçilerini, Aliağa halkını bu düzene karşı mücadeleyi yükseltmeye, bu düzene boyun eğmemeye çağırıyoruz!

Değiştirirse düzeni işçiler değiştirir!”