TKH: Bu karar, yargının, yasama organını ilga etmesidir!

TKH, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı üzerine"Bu karar, yargının, yasama organını ilga etmesidir!" başlıklı bir açıklama yaptı.

TKH: Bu karar, yargının, yasama organını ilga etmesidir!

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) karar üzeribne “Bu karar, yargının, yasama organını ilga etmesidir!” başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararı Anayasa ve yasama üzerinde vesayet rejimi hukukunu oluşturma girişimidir!

İstanbul Sözleşmesi’nin gerici çevrelerin talebi doğrultusunda Erdoğan tarafından iptal edilmesi Danıştay’a taşınmış, bu kararın iptal istemi Danıştay tarafından reddedilmiştir. Danıştay’ın bu kararı, “hukuk devleti” normlarının ve Anayasa’nın ayaklar altına alınması bakımından çok tehlikeli bir karardır.

Ülkenin bir yüksek mahkemesi tarafından verilen bu karar, kadın haklarından geriye gidişin onaylanması olduğu kadar, yargının yasama organını yok sayması açısından da skandal bir karardır.

Gerekçe olarak, “yeni hükümet sisteminin özelliklerinden birisi olarak Cumhurbaşkanı’na kararnameler ile belirli konularda ilk elden düzenleme yapma yetkisi” gösterilmiştir. Ancak Danıştay, Anayasa’da yer alan temel hükmü yok sayarak ülke tarihinde ilk kez bir yüksek mahkemenin Anayasayı yok saymasının örneğini sergilemiştir.

Anayasa’nın hükmü açıktır: Uluslararası anlaşmalar Meclis’in onayına tabidir. Uluslararası bir anlaşmanın feshi de yine Meclis onayı gerektirir.

Danıştay, Anayasayı yok saymıştır.

Bu karar, ülkemizde hukukun Anayasa’ya göre değil, tek adam rejimine göre şekillendiğinin ispatıdır.

Danıştay tarafından verilen bu karar, Anayasa’da belirtilen hukuk normlarının ve kanun koyucu yasama organının üzerinde vesayet rejiminin hukukunu oluşturma girişimidir!

Kimse “hukuka saygı” ve “hukuk devleti” kavramlarının arkasına saklanarak, en temel gerçeğin üzerini örtemez. Çünkü ortada olan, Anayasa’nın yok sayılarak yasama organının ilga edilmesinden başka bir şey değildir.

Ülkenin bir yüksek mahkemesi tarafından verilen bu kararı Türkiye kaldıramaz!”