Yenikapı'da Büyük Alevi Kurultayı

Yenikapı'da düzenlenen Büyük Alevi Kurultayı'nda sonuç bildirgesi okunarak eşit yurttaşlık talepleri dile getirildi.

Yenikapı'da Büyük Alevi Kurultayı

İstanbul’da, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde “Laik ve demokratik Türkiye için Büyük Alevi Kurultayı” düzenlendi.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Demokratik Alevi Derneği’nce düzenlenen kurultayda, “Çağdaş, bilimsel, laik, anadilde eğitim”, “Doğa ve canlı kıyımına hayır”, “Zorunlu din dersleri kaldırılsın”, “Madımak, utanç müzesi olsun”, “Ocağıma, inancıma dokunma” şeklindeki taleplerinin yer aldığı pankartla taşındı.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan konuşmasında, Alevi toplumun eşit yurttaşlık talebinin tüm dünya tarafından duyulduğunu belirterek “Aleviler diyor ki, cem bizim ibadetimiz, cemevi ibadethanemiz. Bu ülkede bizim çocuklarımıza bizim inancımız olmayan bir inancı dayatmayın diyoruz. Kamuda ayrımcılığa son verin. Aleviler diyor ki biz buradayız. Biz bu toprakların kadim inançlarından biriyiz, yok saymakla bir yere varamazsınız” dedi.

Kurultayda hazırlanan sonuç bildirgesi okundu. Bildirgede yer alan talepler şöyle sıralandı:

Cemevlerinin ibadethane statüsünün kabul edilmesi
Zorunlu din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması, eğitimin dinselleştirilmesinden vazgeçilmesi,
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tasfiyesine dönük adımların atılmaya başlanması,
Gerek kamu kaynaklarının ve gerekse kamu kadrolarının liyakat, adalet ve eşitlik ilkelerine göre dağılım sağlanması
Madımak’ın utanç müzesi yapılması,
Alevilere karşı işlenen nefret suçlarının açığa çıkarılması ve hukuki tedbirlerin alınması,
Alevilere karşı yapılmış olan kıyım, katliam ve asimilasyon uygulamalarıyla yüzleşilmesi,
Kutsal mekanlara yönelik yağma, talan ve el koyma girişimlerine son verilmesi,
Alevi yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesinden vazgeçilmesi ve değiştirilen yerlerin isimlerinin iade edilmesi,
Alevi inancında özel yeri olan günlerin resmi tatil edilmesi,
Kamusal yayıncılığın ayrımcılıktan arındırılması ve
Eşit yurttaşlığı içeren yeni bir anayasanın yapılması