30 Aralık 1922 SSCB'nin kuruluşu: Yeni bir dünya mümkün!

Tarihte bugün Sovyetler Birliği kuruldu.

30 Aralık 1922 SSCB'nin kuruluşu: Yeni bir dünya mümkün!

1917 yılında işçi sınıfının öncülüğünde Ekim Devrimi ile iktidara gelen Bolşevikler, 30 Aralık 1922’de Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin, Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Orta Asya ve Kafkas cumhuriyetleriyle birleşmesiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen kurdular. 15 Cumhuriyet’ten oluşan birlik, insanlık tarihinde yeni ve görkemli bir sayfayı açtı.

Ekim Devrimi’nden sadece dört gün sonra, 11 Kasım 1917’de Bolşevik Parti’nin 6. Kongre kararında kabul edilen karara göre, Sosyalist Rusya 8 saatlik çalışma saatini kabul eden ilk ülke oldu. 10 Aralık 1918’de kabul edilen ilk İş Kanunu’na göre ise, iş günü haftada 6 gün ve günde 8 saat, gece çalışmasında 7 saat ve yeraltında ve ağır – tehlikeli işlerde 6 saat olarak belirlendi. ABD’de, 8 saatlik mesai süresi sendikaların öncülüğünde işçi sınıfının mücadelesi sonucunda 1938 yılında yasalaştırılabildi. Sovyetler,sömürünün olmadığı, emeğin gerçek bir değer olarak kolektif bir yaşamı mümkün kıldığını gösterdi.

Birinci dünya savaşının yıkıntıları üzerinden bir de iç savaşın yarattığı sosyo-ekonomik enkazı hızla kaldıran, feodal bir toplumdan sanayide, bilimde, eğitimde öncü ve karşıtlarının kıskançlık ve bir o kadar da düşmanca izlediği bir toplumu inşa etti. Kapitalizmin çöktüğü 1929 buhranı sırasında sarsılmadan yükselmesine devam etti. Sömürge ülkelere, dünya işçi sınıfına bağımsızlık ve ayağa kalkmayı öğretti. Yalnızca bir ekonomik model olarak değil, başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren ideolojik bir karşı duruşun simgesi oldu. 2. Dünya savaşında tarihinin en güçlü ve donanımlı ordusu olan faşist Almanya ordusunu yendi ve aynı zamanda kapitalizmin en azgın düzeni faşizmi ideolojik olarak mahkûm etti.
1917 Ekim Devrimi’nden itibaren dağıldığı 1991 yılına kadar 74 yıl süren SSCB, dünya çapında çağ açıp kapatan bir işleve sahip oldu ve bıraktığı mirasla günümüzde de dünya halklarına ışık olmaya devam ediyor.