Ömer Faruk Eminağaoğlu: Laiklik hem egemenliğin kaynağı hem bütün hak ve özgürlüklerin güvencesi

Laiklik Meclisi Sözcülerinden eski YARSAV başkanı ve hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, yaptığı açıklamada "Laiklik hem egemenliğin kaynağı hem bütün hak ve özgürlüklerin güvencesi" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Eminağaoğlu: Laiklik hem egemenliğin kaynağı hem bütün hak ve özgürlüklerin güvencesi

Laiklik Meclisi Sözcülerinden Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, yaptığı açıklamada “Bugün yeni Anayasa söyleminin altında laikliğe aykırılığın olabildiğince üst seviyeye çıkartılması hatta laikliğin tamamen içinin boşaltılması yatıyor” dedi.

Eminağaoğlu, “Bu bağlamda, eğitimde, hukukta, temel hak ve özgürlüklerde laikliğe yönelik uygulamaların, kuralların, güvencelerin ortadan kaldırılması, tarikat ve cemaatlere özellikle anayasal anlamda destek ve zemin yaratılması amaçları yatıyor dediği açıklamada “Bu nedenle laikliğe aykırılıklar konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak, demokratik kitle örgütlerini daha da etkin kılmak, siyasi partiler üzerinde baskı grubu oluşturmak amacıyla Laiklik Meclisi’nin kurulmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.

Laiklik Meclisi Sözcülerinden Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

Laiklik hem egemenliğin kaynağı hem bütün hak ve özgürlüklerin güvencesi. Türkiye Cumhuriyeti, laikliğe ve demokrasiye aykırılığın odağı bir siyasi parti tarafından yönetilmeye başlayınca laikliğe saldırılar çok daha fazla artmaya başladı. Bugün yeni Anayasa söyleminin altında laikliğe aykırılığın olabildiğince üst seviyeye çıkartılması hatta laikliğin tamamen içinin boşaltılması yatıyor.

Bu bağlamda, eğitimde, hukukta, temel hak ve özgürlüklerde laikliğe yönelik uygulamaların, kuralların, güvencelerin ortadan kaldırılması, tarikat ve cemaatlere özellikle anayasal anlamda destek ve zemin yaratılması amaçları yatıyor. Bu nedenle laikliğe aykırılıklar konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak, demokratik kitle örgütlerini daha da etkin kılmak, siyasi partiler üzerinde baskı grubu oluşturmak amacıyla Laiklik Meclisi’nin kurulmasına karar verilmiş ve bu atılan adımla da hayata geçirmiş durumdayız. Bu çerçevede faaliyetlerimizi daha etkin bir biçimde sürdüreceğiz.