Laiklik Meclisi üyeleri anlatıyor

Geçtiğimiz aylarda kuruluşunu ilan eden Laiklik Meclisi, 26 Kasım'da ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Laiklik Meclisi'nin üyeleri açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda laikliğin Türkiye toplumu açısından ne kadar önemli olduğu vurgulandı.

Laiklik Meclisi üyeleri anlatıyor

25 Eylül’de kuruluşunu ilan eden, 8 Ekim tarihinde ise bildirgesini duyuran Laiklik Meclisi, üyeleri ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

26 Kasım’da Ankara İTÜ Birlik Evi’nde gerçekleşen toplantıda Laiklik Meclisi üyeleri, açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamalar şu şekilde:

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu: Laiklik, insanlık tarihindeki en önemli devrimdir

Laiklik, insanlık tarihindeki en önemli devrimdir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde laiklik ve demokratik cumhuriyet karşıtı bir siyasi iktidarın varlığı laikliği en büyük saldırıyı yaratmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yapılanma da en gerici bir yapılanma olarak karşımıza çıktığında laiklikle ilgili tehlikelerin giderek artması hak ve özgürlüklerin ve devlet sistemi yönünden de tehlikelerin olabildiğince artmasına yol açmıştır. Bugün laiklikle ilgili bu tehlikelerin artması yarınlarda hak ve özgürlükler yönünden, Cumhuriyet yönünden de bizlere en büyük tehlikeyi yaşatacaktır. Bu nedenle bizler Laiklik Meclisi olarak hem laikliğin gereği olarak yapılması gerekenleri ortaya koyacağız, hem de laikliğe yönelik saldırılarda bu saldırılara karşı her türlü hukuksal ve demokratik yollara başvurarak haklarımızı kullanacağız.

Deniz Şenkal: Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin yapısını değiştirmek isteyenlere inat Laiklik Meclisi’ndeyiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin yapısını değiştirmek isteyenlere inat Laiklik Meclisi’ndeyiz. Biz en çok kadınlar laikliğe sahip çıkmalıyız. Kadınların sahiplendirileceğini savunan güruhların mecliste oturduğu bu dönemde en çokta biz kadınlar Laiklik Meclisi’nde buluşmalıyız. Tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz.

Av. Abdurrahman Bayramoğlu: Bilimin, aydınlanmanın temeli ancak laiklik ile sağlanabilir

Laiklik Meclisi takip ettiğim kadarıyla oldukça verimli ve faydalı işler yapıyor. Kişisel görüşüm laikliğin aslında temelde toplumun en önemli sorunları daha doğrusu en önemli meselesi olduğunu düşünüyorum. çünkü Bilimin, aydınlanmanın temeli ancak laiklik ile sağlanabilir. Aydınlanmaya ulaşmadığınız takdirde her zaman bağnazlığın, gericiliğin içine hapsolur kalırsınız. Buradan çıkmak gerekiyor, bilime ulaşmak gerekiyor, bu nedenle özellikle eğitim kurumlarında okullarda vs. hızla yayılan gericileşmeye karşı Laiklik Meclisi’nin göstermekte olduğu çaba takdire şayan. Ancak bugün de belki fırsat olursa görüşlerimi paylaşacağım mecliste biraz daha perspektifini açmak, biraz daha genişletmek ya da belki biraz daha alanı cepheyi büyütmek gerekir öyle söyleyeyim. Mümkün olduğunca daha çok destekçi katarak, daha çok büyüyerek katılımcı ile daha büyük bir cephede, daha ciddi bir savaşın yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Başarılı olacağımızı umarım, teşekkür ederim.

Av. Bilgütay Hakkı Durna: Ülkemizdeki laiklik mücadelesi açısından, Laiklik Meclisi’nin çok kritik bir yere oturduğunu düşünüyoruz 

Laiklik Meclisi’nin ilk toplantısı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Meclis bileşenleri işle toplantımız birazdan başlayacak. Ülkemizdeki laiklik mücadelesi açısından, Laiklik Meclisi’nin çok kritik bir yere oturduğunu düşünüyoruz bu anlamıyla bu toplantı da oldukça önemli. Bu toplantının içeriği, yapılacak olan tartışmalar, Laiklik Meclisi’nin önümüzdeki dönem izleyeceği yol, örgütlenme modeli, bunların hepsini konuşacağız tartışacağız. Bir sonuç metnine bağlayıp kamuoyu ile paylaşacağız, sonrasında ivme kazanmış şekilde Laiklik Meclisi’nin çalışmalarını hızlandıracağız. Bu açıdan bu toplantının oldukça önemli bir yere oturacağını düşünüyoruz.

Yeliz Toy: Laiklik Meclisi, tüm gerici uygulamalara karşı bir araya gelmiş ilericilerin laikliği koruma çabası

Laiklik Meclisi, tüm gerici uygulamalara karşı bir araya gelmiş ilericilerin laikliği koruma çabası. Çalışmaları pek çok komisyonla, pek çok faaliyetle Türkiye’nin dört bir yanında suç duyurularıyla, davalarıyla, eğitim alanında, hukuk alanında tasfiye edilen laikliği korumak için bir araya gelen büyük bir güç birliği.

Bugün yüz yüze büyük bir toplantı gerçekleştiriyoruz üyelerimizle birlikte. Ama faaliyetlerimiz çoktan başladı. Tüm ilericilerin bir araya geldiği, laikliği güçlendirdiği, koruduğu, yeni anayasa tartışmaların olduğu ve ÇEDES gibi eğitimdeki tüm gerici uygulamalara karşı bir araya gelen ilerici insanların olduğu büyük bir meclis. Başaracağımızdan da hiç şüphemiz yok.

Prof. Dr. İzzettin Önder: Laiklik de halkın dinle, din kullanılarak aldatılması karşısında bir garantidir

Yani bir var olan iktidarın karşı devrim sürecini ilerletmesi hatta zorlaması ve aşılmasında böyle bir toplantı çok anlamlı. Çünkü ben laiklik meselesini sosyolojik anlamda Anayasa Mahkemesi’nin görevi gibi onu analojik, şöyle ki Anayasa Mahkemesi nasıl pozitif yasaların ihlali karşısında bir garantidir ya da olması gerekir, laiklik de halkın dinle, din kullanılarak aldatılması karşısında bir garantidir aslında. Onun için laikliğin kim  istemiyor dediğimizde aslında cevap ortadadır. Siyasiler istemezler laikliği, çünkü dini kullanılarak insanları toplumun aleyhine, kendilerinin aleyhine zorlayabilirler. Ondan dolayı biz laikliği istiyoruz, çünkü toplumsal yararlılığı oluşturulması, kandırılmamamız ve pozitif bilim çerçevesinde düşüncemizi oluşturmak açısında laiklik çok önemli.

İlhan Cihaner: Laikliğin, Türkiye toplumu için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 

Bugün daha önce kuruluşunu bir bildiri ile duyuran Laiklik Meclisi’nin toplantısını gerçekleştirdik. Türkiye’deki toplumun her alanında görülen gerilemenin hatta giderek çöküşün, laiklik ile paralel gittiğini gördüğümüzde laikliğin ne kadar önemli olduğunu tespit edebiliriz. Eğitimde, hukukta, yoksullaşmadaki derinleşmede laikliğin, Türkiye toplumu için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Tam bu gerekçe ile farkındalığı da arttırmak için; isimleri bilinen, bilim insanları, siyasetçiler bir araya gelerek Türkiye toplumuna Türkiye’nin siyasetinin toplumsal mücadelesinin önüne çıkarma çabasının içerisinde olacağız.

Veli Demir: Laik Meclisi’ne çok önemli görevler düşüyor

Ekmek ile sudan sonra en önemli ihtiyaç laikliktir. Tüm insanların, yurttaşların, demokratik kitle örgütlerinin, toplumun laikliğe sarılması gerekmektedir. Ama ne yazık ki siyasal iktidarın; cumhuriyete Atatürk’ün ilke ve devrimlerine laikliğe bakışı bellidir. Hatta laikliği ortadan kaldırtmak için de yaptıkları ortadadır. Ama ne yazık ki demokratik kitle örgütleri, muhalefet, laikliği görmezden geliyorlar örseliyor, yok sayıyor. Bu anlamda Laiklik Meclisi’nin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Laik Meclisi’ne çok önemli görevler düşüyor, önümüzdeki süreçte bu göreve daha da yeni yükler yüklenecektir ve bizler de bu anlamda üstümüze düşen görevi yapacağız.

Gül Dedeoğlu: Laikliğe yapılan saldırılar devam ederken bu gericiliğe alışmak, alıştırılmak istemediğimiz için buradayız

Her geçen gün laikliğe yapılan saldırılar devam ederken bu gericiliğe alışmak, alıştırılmak istemediğimiz için buradayız. İktidar eğitimi ÇEDES ile sağlığı manevi destek inançla, tedaviyi imamlara teslim ederken yeni anayasa ile de tamamen laikliği tasfiye etmeyi hedeflemektedir. Bizler ülkenin aydınlık birikiminden aldığımız güçle geleceğimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Laiklik meclisi bu aydınlık birikimin vücut bulmuş halidir. Laiklik meclisi yaşamın her alanında da karanlığa karşı emekçileri, aydınları bir adım daha öne çıkararak geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyor.